Facebook
wtorek, 23 kwietnia 2019 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
 • Rusza budowa trasy rowerowej

  Rusza budowa długo wyczekiwanej ścieżki rowerowej, która połączy Stare Czarnowo ze Szczecinem. To jeden z elementów koncepcji spójnej sieci tras dla cyklistów na Pomorzu Zachodnim.

  relacja
 • Uroczyście obchodzili swój dzień

  Tradycyjnie bardzo uroczyście obchodzony był w gminie Stare Czarnowo Dzień Seniora. W tym roku odbył się on w piątek, 12 października. Spotkanie miało miejsce w świetlicy w Starym Czarnowie.

  relacja
 • Nowa świetlica dla mieszkańców

  Gmina Stare Czarnowo nie zwalnia tempa z inwestycjami w infrastrukturę społeczno-edukacyjno-kulturalną. W miejsce starej, niszczejącej świetlicy w Dębinie, powstał nowy obiekt.

  relacja

W dniu 29 stycznia 2019 r. o godz. 11:00 odbędzie się III sesja Rady Gminy Stare Czarnowo.

 

 

 

Porządek obrad:

1)    Otwarcie obrad III Sesji:

 • stwierdzenie quorum,
 • zapytanie o wnioski w sprawie zmiany porządku obrad,
 • przedstawienie porządku Sesji.

2)    Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 grudnia 2018 r.

3)    Informacja o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

4)    Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5)    Informacja o stanie finansowym Gminy:

 • dyskusja.

6)    Interpelacje i zapytania Radnych.

7)    Zapytania Sołtysów.

8)    Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2019:

 • odczytanie projektu uchwały budżetowej,
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
 • odczytanie opinii Komisji Finansowej Rady Gminy Stare Czarnowo,
 • przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków stałych Komisji Rady oraz poprawek do projektu uchwały budżetowej,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

9)    Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2019-2028:

 • zapoznanie z uchwałą Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2019-2028,
 • stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

10)    Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo na 2019 rok - druk nr 1/III:

 • stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

11)    Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie - druk nr 2/III:

 • stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

12)    Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie - druk nr 3/III:

 • stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

13)    Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stare Czarnowo na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2024” - druk nr 4/III:

 • stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

14)    Projekt uchwały w sprawie dopłat do ceny odprowadzanych ścieków na terenie miejscowości Stare Czarnowo i Kołowo - druk nr 5/III:

 • stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

15)    Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Stare Czarnowo - druk nr 6/III:

 • stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

16)    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

17)    Wolne wnioski i informacje.

18)    Zakończenie obrad III Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia