Facebook
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
Logo Gminy Stare Czarnowo
 • Ścieżka połączy Stare Czarnowo z gminą Gryfino

  Ważna inwestycja rowerowa realizowana będzie w gminie Stare Czarnowo. Ścieżka rowerowa o długości 9 km połączy Stare Czarnowo, Glinną, Kartno, Żelisławiec i gminę Gryfino. Obecnie trwają prace projektowe.

  relacja
 • Miliony na termomodernizację szkoły w Kołbaczu

  Parę lat temu Gmina Stare Czarnowo wyremontowała i zaadaptowała na cele edukacyjne poddasze w Zespole Szkół w Kołbaczu. Dzięki pozyskanemu ostatnio dofinansowaniu ze środków unijnych, placówka przejdzie kolejną modernizację.

  relacja
 • Unijne dofinansowanie na remonty dróg

  Ulice Dębińska w Starym Czarnowie i Okrężna w Żelisławcu zostaną przebudowane. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek województwa Rafał Rosiński i wójt gminy Stare Czarnowo Marzena Grzywińska.

  relacja
 • Drogowe inwestycje w Dębinie i w Glinnej

  Pięć ważnych dróg w Dębinie i w Glinnej zostanie przebudowane. Samorząd gminny ze Starego Czarnowo pozyskał na te inwestycje blisko 3,5 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

  relacja
 • Wyjątkowe święto, wyjątkowych osób

  Tradycyjnie bardzo uroczyście obchodzony był w gminie Stare Czarnowo dzień seniora. W tym roku odbył się on w piątek, 10 listopada. Spotkanie miało miejsce w świetlicy wiejskiej w Starym Czarnowie. Uczestnikom zapewniona została moc atrakcji.

  relacja
 • Przebudowa głównej ulicy w Żelewie

  Ważna inwestycja drogowa rozpocznie się w przyszłym roku w Żelewie. Przebudowany zostanie 600-metrowy fragment ulicy Miedwiańskiej. Ponad 800 tys. zł wyniesie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

  relacja

Dowód osobisty to dokument, który pozwala potwierdzić twoją tożsamość oraz polskie obywatelstwo. Każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce, musi mieć dowód osobisty.

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:

Plik z aktualnym kolorowym zdjęciem, wykonanym w ciągu ostatnich 6 miesięcy, o wymiarach co najmniej 492 x 633 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB.

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dowód osobisty przez internet, musisz mieć profil zaufany na platformie ePUAP, certyfikat kwalifikowany lub e-dowód. Jeżeli ukończyłeś 12 rok życia, to aby dokończyć składanie wniosku, w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku przez internet, musisz przyjść do urzędu, aby złożyć odciski palców i podpis (dane te zostaną zamieszczone w Twoim dowodzie). Jeśli tego nie zrobisz Twój wniosek nie zostanie zrealizowany.

 1. OPŁATY:

Nie podlega opłacie.

 1. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • nie później niż w terminie 30 dni od wizyty w urzędzie,
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego lub osoba składająca wniosek na jej rzecz zostanie zawiadomiona.
 1. TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, tj. Wójt Gminy Stare Czarnowo.

 1. UWAGI:
 1. Co to jest e-dowód: https://www.gov.pl/web/e-dowod
 2. Kiedy musisz posiadać dowód osobisty: kiedy jesteś pełnoletni i zamieszkujesz w Polsce.
 3. Kiedy możesz złożyć wniosek: 
 1. dla siebie:
 • jeśli jesteś pełnoletni,
 • jeśli ukończysz 18 lat za 30 lub mniej dni.
 1. dla dziecka: 
 • jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem (przyjdź po odbiór z dzieckiem jeśli skończyło 5 lat).
 1. Musisz złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego jeżeli:
 • ubiegasz się o pierwszy dowód i mieszkasz w Polsce - nie wcześniej niż 30 dni przed uzyskaniem pełnoletności,
 • Twój dowód kończy ważność za 30 dni,
 • zmieniłeś dane zawarte w dowodzie,
 • zmieniłeś wygląd powodujący problem w rozpoznaniu,
 • utraciłeś dokument lub uszkodziłeś w stopniu powodującym problem w ustaleniu czy dokument potwierdza Twoją tożsamość,
 • uprawdopodobnisz podejrzenie nieuprawnionego wykorzystania Twoich danych, w tym serii i numeru dowodu osobistego.

Ponadto możesz złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego, jeżeli:

 • chcesz wymienić dowód bez warstwy elektronicznej,
 • upłynął termin zawieszenia dowodu,
 • w dowodzie brakuje certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego
 • nie masz możliwości identyfikacji i uwierzytelnienia lub złożenia podpisu osobistego,
 • nie posiadasz w warstwie elektronicznej odcisków palców.
 1. Jeśli nie masz nadanego numeru PESEL.

Jeśli wniosek o wydanie dowodu osobistego składasz dla dziecka, które nie ma numeru PESEL, przez ePUAP wyślij pismo ogólne, dołącz zdjęcie dziecka. Jeśli dziecko nie ma polskiego aktu urodzenia, musisz go wpisać do polskich ksiąg stanu cywilnego, skontaktuj się w tym zakresie z USC.

 1. Odbiór dowodu osobistego.
 1. Dowód osobisty odbierasz osobiście w siedzibie organu gminy do którego wysłałeś wniosek.
 2. Dowód osobisty dla dziecka w wieku poniżej lat 12 odbiera rodzic, jeśli dziecko skończyło 5 lat musi być obecne przy odbiorze dokumentu.
 3. Dowód osobisty dla dziecka w wieku od 12 do 13 lat odbiera rodzic, opiekun, ale dziecko musi być obecne przy odbiorze, aby sprawdzić zgodność odcisków palców.
 4. Dowód osobisty dla dziecka w wieku od 13 r. życia odbiera rodzic, opiekun. Dziecko musi być obecne przy odbiorze aby sprawdzić zgodność odcisków palców, nadać PIN-y. Dowód może samodzielnie odebrać dziecko.
 5. Gdy odbierasz nowy dowód osobisty musisz okazać swój aktualnie posiadany dowód, a jeśli odbierasz dowód dla innej osoby, to również dotychczasowy dowód tej osoby, w celu jego unieważnienia, o ile nie została zgłoszona jego utrata.
 1. Inne informacje

Informacja:

Urząd Gminy Stare Czarnowo
ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo, parter, pok. 1
tel. 91 485 70 54, 91 485 70 55

 

 • FIO 2023-2024
 • BIP
 • ePUAP2
 • obywatel.gov.pl
 • CEIDG
 • LGD WIR
 • ZGDO
 • mapa gminy
 • plany miejscowe
 • obszary chronione
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Czyste Powietrze
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Cmentarz w Starym Czarnowie
 • Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych
 • Cyfrowa Gmina
 • RFIL
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia