Facebook
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
Logo Gminy Stare Czarnowo
 • Ścieżka połączy Stare Czarnowo z gminą Gryfino

  Ważna inwestycja rowerowa realizowana będzie w gminie Stare Czarnowo. Ścieżka rowerowa o długości 9 km połączy Stare Czarnowo, Glinną, Kartno, Żelisławiec i gminę Gryfino. Obecnie trwają prace projektowe.

  relacja
 • Miliony na termomodernizację szkoły w Kołbaczu

  Parę lat temu Gmina Stare Czarnowo wyremontowała i zaadaptowała na cele edukacyjne poddasze w Zespole Szkół w Kołbaczu. Dzięki pozyskanemu ostatnio dofinansowaniu ze środków unijnych, placówka przejdzie kolejną modernizację.

  relacja
 • Unijne dofinansowanie na remonty dróg

  Ulice Dębińska w Starym Czarnowie i Okrężna w Żelisławcu zostaną przebudowane. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek województwa Rafał Rosiński i wójt gminy Stare Czarnowo Marzena Grzywińska.

  relacja
 • Drogowe inwestycje w Dębinie i w Glinnej

  Pięć ważnych dróg w Dębinie i w Glinnej zostanie przebudowane. Samorząd gminny ze Starego Czarnowo pozyskał na te inwestycje blisko 3,5 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

  relacja
 • Wyjątkowe święto, wyjątkowych osób

  Tradycyjnie bardzo uroczyście obchodzony był w gminie Stare Czarnowo dzień seniora. W tym roku odbył się on w piątek, 10 listopada. Spotkanie miało miejsce w świetlicy wiejskiej w Starym Czarnowie. Uczestnikom zapewniona została moc atrakcji.

  relacja
 • Przebudowa głównej ulicy w Żelewie

  Ważna inwestycja drogowa rozpocznie się w przyszłym roku w Żelewie. Przebudowany zostanie 600-metrowy fragment ulicy Miedwiańskiej. Ponad 800 tys. zł wyniesie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

  relacja

Osoby, które chcą ubiegać się o dodatek osłonowy, nazywany także inflacyjnym, muszą złożyć wniosek o jego wypłatę najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r. Dodatek ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych.

Zgodnie z przepisami, z dodatku osłonowego mogą skorzystać gospodarstwa domowe, których średni miesięczny dochód osiągnięty w 2022 roku nie przekracza:

 • 1 500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2 100 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Jeżeli minimalnie przekraczasz wskazany próg, nie ma się czym martwić. Obowiązuje bowiem zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że dodatek będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanego dodatku osłonowego wynosi 20 zł.

Co ważne, ta sama osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wysokość dodatku osłonowego

W 2024 roku dodatek osłonowy wyniesie:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2-3 osób,
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4-5 osób,
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Z kolei gospodarstwom stosującym źródła ogrzewania zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, takie jak: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, przysługuje dodatek podwyższony:

 • 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2-3 osób,
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4-5 osób,
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Do kiedy trzeba złożyć dokumenty?

Osoby, które chcą ubiegać się o dodatek osłonowy, wnioski o jego wypłatę muszą złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje o przyznaniu dodatku osłonowego będą wysyłane na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej, a w przypadku jego braku, będzie ją można odebrać osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty dodatku.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wniosek do pobrania: WORD

Wnioski można składać: w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Czarnowo, ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo, I piętro, w godzinach 7:30- 15:30.

Punkt informacyjny

Urząd Gminy Stare Czarnowo
ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo, II piętro, pokój nr 20
tel. 91 485 70 38
e-mail: edrwal@stareczarnowo.pl


Załącznik:

 1. Wniosek o dodatek osłonowy.

 

 

 • FIO 2023-2024
 • BIP
 • ePUAP2
 • obywatel.gov.pl
 • CEIDG
 • LGD WIR
 • ZGDO
 • mapa gminy
 • plany miejscowe
 • obszary chronione
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Czyste Powietrze
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Cmentarz w Starym Czarnowie
 • Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych
 • Cyfrowa Gmina
 • RFIL
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia