Facebook
piątek, 28 kwietnia 2017 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
 • Cała gmina w kwiatach

  Ruszyły zapisy do drugiej edycji konkursu "Cała gmina w kwiatach". Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 maja br. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Starym Czarnowie podczas Święta Plonów.

  relacja
 • Magiczne chwile w Glinnej

  Ponad 180 osób bawiło się na Gminnym Dniu Seniora w Glinnej. Nie zabrakło wielu niespodzianek, gromkich stu lat i życzeń długiego, spokojnego i dostatniego życia.

  relacja
 • Kolejna ulica wyremontowana

  Uroczyście otwarto do ruchu wyremontowaną ulicę Cichą w Starym Czarnowie. Mieszkańcy na tą wyjątkową okazje przygotowali pyszny tort.

  relacja
 • To były wyjątkowo udane dożynki

  W Kartnie „Święto Plonów” odbyło się po raz pierwszy w historii. Gospodarze z uśmiechem częstowali pysznymi ciastami, żurkiem oraz staroczarnowskimi specjałami.

  relacja
 • Na koniec marsz na orientację

  Zakończył się realizowany od lipca 2015 r. projekt „Alarm ! Aktywizujmy”. Na koniec blisko setka dzieci z gminy Stare Czarnowo wzięła udział w marszu na orientację.

  relacja
 • Za nami pierwsze Święto Mleka!

  W dniach 4 i 5 czerwca 2016 r. w Glinnej, po raz pierwszy odbyło się Święto Mleka i Zwierząt Hodowlanych. Furorę zrobiła sztuczna krowa, którą dzieci pomalowały farbami.

  relacja

Za prowadzenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Stare Czarnowo odpowiedzialny jest Związek Gmin Dolnej Odry, którego członkiem od roku 2013 jest Gmina Stare Czarnowo.

 

 

Jak segregować odpady?

Przedstawiamy krótki poradnik, w którym wyjaśniamy, w jaki sposób należy segregować odpady.


Deklaracje

Aby odpady były odprowadzane z naszej nieruchomości niezbędne jest złożenie odpowiedniej deklaracji do ZGDO. Podajemy w niej liczbę mieszkańców, a także sposób gromadzenia odpadów (selektywny, zmieszany). Cena za gromadzenie odpadów selektywnie to 13 zł, natomiast w sposób zmieszany 19 zł.

Pojemniki opróżniane są zgodnie z harmonogramem przez firmę EKO-FIUK. W każdej chwili można zmienić deklarację, wystarczy wypełnić odpowiedni formularz, np. jeśli uległ zmianie sposób gromadzenia odpadów, albo zmieniła się liczba mieszkańców.

Druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:


Jak płacić za odpady?

Podstawą do opłaty jest deklaracja złożona przez właściciela nieruchomości.

Opłatę należy wnosić wyłącznie na indywidualny rachunek bankowy przydzielony przez ZGDO w wysokości określonej w deklaracji. Opłata za odpady traktowana jest jako podatek, dlatego też ZGDO nie wystawia żadnych faktur czy nakazów płatniczych. Opłat należy dokonywać za każdy miesiąc do 15 dnia danego miesiąca. Wpłat można dokonać jedynie za pośrednictwem przelewu bankowego, również elektronicznego lub przy pomocy przekazu pocztowego. ZGDO nie prowadzi punktu kasowego.

Niewywiązanie się z obowiązku płatności w wyznaczonych terminach tj. do 15 dnia każdego miesiąca spowoduje konieczność naliczenia odsetek za każdy dzień zwłoki. W przypadku uchylania się od płatności wszczęte zostanie postępowanie administracyjne zgodnie z ordynacją podatkową.


Kiedy będą odbierane odpady komunalne


Kiedy będą odbierane odpady komunalne z nieruchomości o utrudnionym dostępie


Kiedy będą odbierane odpady wielkogabarytowe

Dwa razy w roku wywożone są tzw. odpady wielkogabarytowe. Dzięki temu można pozbyć się starych mebli, łóżek, odpadów, które nie nadają się do umieszczenia w zwykłym pojemniku na odpady.


Informacja:

Związek Gmin Dolnej Odry
ul. Narciarska 57
74-500 Chojna
tel. (91) 46 15 088
e-mail: biuro@zgdo.eu
www.zgdo.eu

 

 • BIP
 • ePUAP
 • obywatel.gov.pl
 • CEiDG
 • ZGDO
 • WiR
 • Geoportal
 • Święto Mleka
 • Gmina w kwiatach 2017