Facebook
poniedzialek, 20 listopada 2017 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
 • Seniorzy świętowali swój dzień

  Tradycyjnie bardzo uroczyście obchodzony był w gminie Stare Czarnowo Dzień Seniora. W tym roku odbył się on w piątek, 10 listopada. Spotkanie miało miejsce w świetlicy wiejskiej w Starym Czarnowie. Uczestnikom zapewniono moc atrakcji.

  relacja
 • Edukacyjna wyprawa nad Bałtyk

  Najmłodsi mieszkańcy gminy Stare Czarnowo wybrali się nad Morze Bałtyckie. Jak się okazało dla wielu z nich to atrakcja nie tylko w okresie letnim. W obozie edukacyjnym udział wzięło blisko 100 dzieci.

  relacja
 • Ulica Słoneczna już po remoncie

  Zakończyła się modernizacja blisko 700-metrowego odcinka ulicy Słonecznej w Starym Czarnowie. Zakończenie prac to dla mieszkańców miejscowości przede wszystkim komfort jazdy i wygoda w dojeździe do posesji.

  relacja
 • Rolnicy podziękowali za plony

  Tłumy mieszkańców, barwny korowód z kolorowymi wieńcami dożynkowymi, niezliczona ilość zabaw i konkursów, specjały lokalnego jadła oraz muzyka na żywo - tak wyglądało tegoroczne Święto Plonów.

  relacja
 • Świetlica jeszcze w tym roku

  Jeszcze w tym roku w gminie Stare Czarnowo przybędzie kolejna świetlica. Z nowej infrastruktury skorzystają mieszkańcy Kartna. Rozpoczęcie prac budowalnych umożliwia umowa, którą podpisała wójt Marzena Grzywińska.

  relacja

Jezioro Miedwie fot. Gmina Kobylanka585 ha obszaru gminy Stare Czarnowo stanowią wody powierzchniowe. Obejmują zarówno naturalne, jak i sztuczne cieki oraz zbiorniki wodne.

 

 

 1. Jeziora

Na obszarze gminy znajduje się 20 jezior o powierzchni powyżej 1 ha. Łączna powierzchnia tych akwenów wynosi ok. 410 ha. Jeziora na obszarze gminy są zróżnicowane pod względem genezy, morfometrii zbiornika, dostępności, stopnia przekształcenia wykorzystania, wartości biocenotycznych oraz istniejących i proponowanych form ochrony. W rozmieszczeniu jezior wyróżniają się 2 skupiska warunkowane przyczynami powstawania tych akwenów.

Z większych jezior, 14 zbiorników znajduje się na obszarze Wzgórz Bukowych lub u ich podnóża. 5 zbiorników znajduje się w dolinach rzek Płoni, Krzekny i Ostrowicy, a 1 zbiornik znajduje się na wysoczyźnie pomiędzy doliną Płoni, a jeziorem Miedwie.


Jezioro Miedwie znajduje się na Pomorzu Zachodnim na Równinie Pyrzycko-Stargardzkiej. Jest największym słodkowodnym zbiornikiem w województwie zachodniopomorskim. Jego powierzchnia wynosi 35 km2, co stawia je na 5 miejscu pod względem wielkości jezior w Polsce i 2 w województwie. Mieszkańcy mogą skorzystać z uroków jeziora Miedwie wypoczywając w Żelewie.

W jeziorze występują następujące gatunki ryb: sielawa, szczupak, okoń, węgorz, jaź, karp, krąp, lin, miętus, płoć, sandacz i leszcz oraz 2 gatunki skorupiaków oraz ptaki wodne m.in. wąsatka. Najcenniejszą rybą występującą tylko w tym zbiorniku wodnym była sieja miedwiańska.

Długość jeziora Miedwie wynosi 15 700 m, a szerokość waha się od 1,5 do 3 km. Głębokość jeziora jest imponująca, bo sięga 48,3 m. Długość linii brzegowej wynosi 28,8 km, a powierzchnia 3527 ha.

Do XIII wieku powierzchnia jeziora była jednak znacznie mniejsza od obecnej. Cystersi z Kołbacza podnieśli sztucznie poziom tafli wody o około 2 m za pomocą systemu tam na Płoni. Wody jeziora rozlały się  szeroko na okoliczne tereny, a na uzyskanych w ten sposób płyciznach mnisi zakładali olbrzymie poldery z hodowlami ryb. Idąc zatem w wodzie od brzegu, przez długi czas jest płytko. Dopiero w pewnym momencie dno jakby się nagle obrywa na znaczną głębokość. To płytka woda i twarde dno stwarzają dobre warunki do plażowania i uprawiania sportów wodnych.

Akwen ma szczególne znaczenie nie tylko ze względów krajobrazowych i turystycznych. Od 1976 roku stanowi źródło wody pitnej dla Szczecina, który odbiera jej codziennie około 100 tys. m³ . Dostarczaniem wody do naszych kranów zajmuję się Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie.


Jezioro Binowskie typu bezodpływowego, położone w obrębie Wzgórz Bukowych w południowo-zachodniej części Puszczy Bukowej. Leży za zachód od wsi Binowo. Powierzchnia zbiornika wynosi 52,4 ha, z czego 1,7 ha zajmuje roślinność wynurzona. Lustro wody znajduje się 40,5 m n. p. m. Średnia głębokość jeziora to 5,5 m a maksymalna 9,4 m. Długość 1,3 km, a szerokość 730 m. Od zachodu brzegi jeziora są suche i zalesione, zaś od wschodu i północy są podmokłe, porośnięte trzciną i szuwarami.

Wokół jeziora znajdują się szlaki turystyczne w kierunku Szczecina, Gryfina i Chlebowa. Na zachodnim brzegu zlokalizowana jest plaża i ośrodki wypoczynkowe.


Jezioro Glinna jest największym jeziorem leżącym na południowym obszarze obrzeża Puszczy Bukowej. Położone jest w malowniczej, zachodniej części Pobrzeża Szczecińskiego w obrębie mezoregionu Wzgórz Bukowych. Jego powierzchnia wynosi 65,6 ha a wysokości lustra wynosi 25,2 m n.p.m. Do jeziora wpływa strumień Wężówka, a uchodzi z niego główny strumień tworzący rzekę Krzeknę.

Na skutek znacznego wypłycenia jezioro właściwie zostało podzielone na dwie części i południowo-wschodnia zatoka wyodrębniła się od reszty i utworzyła tzw. jezioro Glinna Wąska. Na jeziorze jest pięć zatok i tak od strony północno-zachodniej znajduje się zatoka Wężówki, zwana również Pieprzową. Na południowo-wschodniej części znajduje się Zatoka Leniwa, zwana również Gniłą. Dalej na południowym-zachodniej części znajduje się Zatoka Krzekny i właśnie do niej wpływa jeden z potoków źródłowych Krzekny. Obok najmniej widoczna Zatoka Ujścia, a w południowo-wschodniej części dawnej Zatoki Promna znajduje się wąska i płytka cieśnina o długości około 300 m, łącząca się z jeziorem Glinna Wąska.


Jezioro Będgoszcz ma powierzchnię 264,3 ha. Jego maksymalna głębokość to 13 m, a średnia głębokość to 5,5 m. Długość maksymalna jeziora 5290 m, zaś szerokość 1040 m. Długość linii brzegowej jeziora ogółem to 18950 m. Należy do zlewni rzeki Płonia będącej dopływem Odry, a mającej swoje źródła w okolicach miasta Barlinek.

Jezioro Będgoszcz leży w sąsiedztwie jeziora Miedwie, z którym jest połączone płynącym przez miejscowość Giżyn kanałem Ostrowica.

Od strony południowej na jeziorze znajdują się dwie wyspy porośnięte drzewami i krzewami. Większa wyspa, położona bardziej na południe, nazywa się Pyrzycka. Mniejsza, oddalona od niej o 150 m, nosi nazwę Owczej. Najmniejsza wyspa jeziora zwana jest wyspą Topolową. Wyspy dają schronienie licznym wodnym ptakom.


 1. Rzeki

Przez gminę Stare Czarnowo przepływają rzeki Płonia i Krzekna oraz liczne małe cieki wodne (potoki i strumienie).


Rzeka Płonia ma 72,6 km długości. Powierzchnia dorzecza wynosi 1171,2 km². Źródło rzeki znajduje się na południe od Barlinka w Barlinecko-Gorzowskim Parku Krajobrazowymi. Uchodzi do jeziora Dąbie.

Na terenie gminy Stare Czarnowo rzeka Płonia rozpoczyna swój bieg na południe od wsi Żelewo, na jeziorze Miedwie. Nieopodal przepływa przez jeziora Żelewko i Płonno oraz wieś Kołbacz, po czym po 2 km wpływa w granice administracyjne Szczecina.

Na całej długości rzeka jest dostępna dla kajaków.


Rzeka Krzekna o długości 14 km położona jest w zachodniej części Pobrzeża Szczecińskiego, na styku Wzgórz Bukowych, Równiny Wełtyńskiej i Równiny Pyrzyckiej.

Przyjmuje się, że Krzekna zaczyna swój bieg na podmokłych łąkach na wschód od wsi Wysoka Gryfińska. Następnie płynie na wschód przez jezioro Zgniły Grzyb. W okolicach Żelisławca przyjmuje Kanał Glinna. Na południe od wsi Glinna przyjmuje dwa największe dopływy - Dobropolski Potok i Słoneczny Potok spływające z południowej części Puszczy Bukowej. Dalej w szerokiej dolinie przepływa przez Jezioro Czarnowskie i stawy rybne. W dolnym biegu tworzy rozlewiska i liczne odnogi. Wpada do jeziora Będogoszcz.