Facebook
środa, 26 kwietnia 2017 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
 • Cała gmina w kwiatach

  Ruszyły zapisy do drugiej edycji konkursu "Cała gmina w kwiatach". Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 maja br. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Starym Czarnowie podczas Święta Plonów.

  relacja
 • Magiczne chwile w Glinnej

  Ponad 180 osób bawiło się na Gminnym Dniu Seniora w Glinnej. Nie zabrakło wielu niespodzianek, gromkich stu lat i życzeń długiego, spokojnego i dostatniego życia.

  relacja
 • Kolejna ulica wyremontowana

  Uroczyście otwarto do ruchu wyremontowaną ulicę Cichą w Starym Czarnowie. Mieszkańcy na tą wyjątkową okazje przygotowali pyszny tort.

  relacja
 • To były wyjątkowo udane dożynki

  W Kartnie „Święto Plonów” odbyło się po raz pierwszy w historii. Gospodarze z uśmiechem częstowali pysznymi ciastami, żurkiem oraz staroczarnowskimi specjałami.

  relacja
 • Na koniec marsz na orientację

  Zakończył się realizowany od lipca 2015 r. projekt „Alarm ! Aktywizujmy”. Na koniec blisko setka dzieci z gminy Stare Czarnowo wzięła udział w marszu na orientację.

  relacja
 • Za nami pierwsze Święto Mleka!

  W dniach 4 i 5 czerwca 2016 r. w Glinnej, po raz pierwszy odbyło się Święto Mleka i Zwierząt Hodowlanych. Furorę zrobiła sztuczna krowa, którą dzieci pomalowały farbami.

  relacja

Rozpoczął się konkurs plastyczny "Moja mleczna kraina", skierowany do uczniów szkół podstawowych na Pomorzu Zachodnim.

 

 

Organizator

Organizatorem konkursu pod hasłem “Moja mleczna kraina”, dalej zwanego “Konkursem”, jest Szczeciński Związek Hodowców Bydła, adres: 74-210, Przelewice 110.

Współorganizatorami konkursu są:

 • Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka,
 • Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach,
 • Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Szczecinie,
 • Gmina Stare Czarnowo.

Cel Konkursu

Celem Konkursu jest promowanie i rozpowszechnianie wśród dzieci szkół podstawowych zasad prawidłowego żywienia, w szczególności codziennego spożywania mleka i przetworów mlecznych oraz doskonalenie umiejętności plastycznych.


Temat Konkursu

Tematyka prac musi nawiązywać do hasła przewodniego Konkursu.


Warunki uczestnictwa w Konkursie i termin przekazywania prac

Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci uczęszczające do szkół podstawowych położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w trzech kategoriach:

 • dzieci klas I i II,
 • dzieci klas III i IV,
 • dzieci klas V i VI.

W Konkursie oceniane będą wyłącznie prace dzieci spełniające następujące kryteria:

 • wykonane dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, kolaż, itp.),
 • sporządzone wyłącznie w formacie A4 lub A3,
 • sporządzone w układzie poziomym bądź pionowym,
 • sporządzone na materiale typu brystol.

Praca musi być podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora wraz z podaniem klasy i nazwy placówki oświatowej, do której uczęszcza. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę, wykonaną indywidualnie i samodzielnie (wyklucza się prace zbiorowe). Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przejściem praw autorskich na rzecz Organizatora bez prawa do wynagrodzenia twórcy.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przekazanie wraz z podpisaną pracą plastyczną, zgłoszenia do udziału w Konkursie, stanowiącego załącznik do Regulaminu. Wymagany jest podpis rodzica/ustawowego opiekuna dziecka – uczestnika Konkursu. Podpisanie i przekazanie zgłoszenia udziału Organizatorowi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie udziału w Konkursie powinno być przyklejone na odwrocie wykonanej pracy.

Prace należy składać osobiście lub przesyłać pocztą z dopiskiem - Konkurs plastyczny „Moja mleczna kraina” w terminie do dnia 30.04.2017 r. na adres:

Urząd Gminy Stare Czarnowo
ul. Św. Floriana 10
 74-106 Stare Czarnowo

Prace przesłane po terminie nie będą oceniane. Obowiązuje data stempla pocztowego.


Organizacja i przebieg Konkursu

Organizator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystania prac konkursowych w całości lub w części, m.in. poprzez ich publikację w kalendarzu promującym oraz poprzez ich prezentację w formie wystawy.

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu w dowolnym czasie. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą brane pod uwagę.


Nagrody

O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana przez Organizatorów Komisja Konkursowa. 

Komisja Konkursowa wyłania zwycięzców w następujących kategoriach :

 • dzieci klas I i II,
 • dzieci klas III i IV,
 • dzieci klas V i VI.

Autorzy zwycięskich prac oraz prac wyróżnionych otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe.

Lista laureatów zostanie podana do publicznej wiadomości za pośrednictwem Radia Szczecin, na stronie internetowej: Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka www.pfhb.pl, Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego www.zodr.pl, Kuratorium Oświaty www.kuratorium.szczecin.pl oraz podczas organizowanego „II Święta Mleka” w Glinnej w gminie Stare Czarnowo.

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas organizowanego „II Święta Mleka” w Glinnej w gminie Stare Czarnowo, w niedzielę 28 maja 2017 r. Laureaci konkursu o wręczeniu nagród, zostaną powiadomieni pisemnie przez Organizatorów. Organizator konkursu nie jest zobowiązany do doręczenia nagród.

Załącznik:

 1. Regulamin konkursu "Moja mleczna kraina".
 • BIP
 • ePUAP
 • obywatel.gov.pl
 • CEiDG
 • ZGDO
 • WiR
 • Geoportal
 • Święto Mleka
 • Gmina w kwiatach 2017