Facebook
sobota, 26 listopada 2022 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
Logo Gminy Stare Czarnowo
 • Seniorzy z wizytą w Bydgoszczy

  Blisko stu mieszkańców gminy Stare Czarnowo udało się na 3-dniową wizytę do Bydgoszczy. Było to możliwe dzięki realizacji przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Staroczarnowskiej i Gminę Stare Czarnowo projektu Aktywni z pasją.

  relacja
 • To były wyjątkowe dożynki

  Rolnicy z gminy Stare Czarnowo podziękowali za tegoroczne plony. Tradycyjnie nie brakowało barwnego korowodu z kolorowymi wieńcami dożynkowymi, zabaw i konkursów. Tegoroczne dożynki odbyły się w sobotę, 27 sierpnia 2022 roku w Starym Czarnowie.

  relacja
 • Ważna inwestycja drogowa w Kartnie

  Ulica Długa w Kartnie zostanie przebudowana. Zakończenie prac planowane jest na koniec 2022 r. Wartość zadania wyniesie blisko 11 mln zł.

  relacja
 • Rekordowa inwestycja w gminie Stare Czarnowo

  Binowo, Dobropole Gryfińskie, Glinna, Kartno, Kołowo i Żelisławiec połączone zostaną w grupowy system kanalizacyjny. Władze gminy na tą ważną inwestycję dla mieszkańców pozyskały 15 mln zł z programu Polski Ład.

  relacja

Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza nabór zgłoszeń o przyznanie grantu do projektu pn. Termomodernizacja budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Stare Czarnowo, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

Limit środków w ramach naboru: 1.000.000,00 zł.

Forma dofinansowania: refundacja, grant w formie ryczałtu w wysokości:

 • 25 000,00 zł za wykonanie częściowej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją kotła lub pieca węglowego i dokonaniem zmiany systemu ogrzewania.
 • 50 000,00 zł za wykonanie pełnej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją kotła lub pieca węglowego i dokonaniem zmiany systemu ogrzewania.

Termin składania zgłoszeń: ciągły, w okresie od 04.03.2022 r. do 31.12.2022 r. lub do wyczerpania środków.

Sposób i miejsce składania zgłoszeń: osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Czarnowo przy ul. Św. Floriana 10 (pokój nr 13), lub korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy Stare Czarnowo (ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo), lub też elektronicznie na adres ePUAP Urzędu Gminy Stare Czarnowo.

Zasady udzielania grantów określa Regulamin udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związku z dofinansowaniem z projektu pn. „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Stare Czarnowo".

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych oraz poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Stare Czarnowo, poprzez pełną termomodernizację 10 budynków jednorodzinnych oraz częściową termomodernizację 20 budynków jednorodzinnych, wraz z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na mniej emisyjne.

Projekt ma na celu osiągnięcie podstawowych rezultatów projektu: spadek emisji pyłów, szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów.

Grant jest przyznawany jedynie na zadania w lokalach mieszkalnych lub budynkach jednorodzinnych położonych na terenie gminy Stare Czarnowo niesłużących prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wsparcie unijne jest udzielane na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych koniecznych do realizacji zadania, a w szczególności na: 

 1. pokrycie kosztów wykonania demontażu indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych;
 2. pokrycie kosztów zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania, przy czym źródło to powinno być fabrycznie nowe (nieużywane) i z gwarancją; 
 3. wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. lub instalacji gazowej lub instalacji elektrycznej - w przypadku likwidacji palenisk indywidualnych; 
 4. pokrycie kosztów nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem istnienia bezpośredniego związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem; 
 5. pokrycie kosztów modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania; 
 6. pokrycie kosztów podłączenia do sieci ciepłowniczej w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, wraz z urządzeniami węzła cieplnego, o ile urządzenia węzła cieplnego pozostaną własnością zgłaszającego; 
 7. wykonanie zaleceń określonych w audycie energetycznym, aby osiągnąć efektywność energetyczną na poziomie EPH+W maksymalnie 150 kWh/m2 na rok;
 8. pokrycie kosztów dokumentacji technicznej, projektu oraz opinii kominiarskiej,
 9. pokrycie kosztów wykonania termomodernizacji częściowej lub pełnej.

Udzielone wsparcie nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowany z innych bezzwrotnych źródeł.

Co więcej wybór nowego źródła ogrzewania musi być dokonany zgodnie z tzw. hierarchią rozpatrywania opcji. Oznacza to, że w pierwszej kolejności rozpatruje się najkorzystniejsze z punktu widzenia środowiska opcje. To jest:

 1. Podłączenie do sieci ciepłowniczej.
 2. Ogrzewanie gazowe.
 3. Inne rodzaje źródeł energii, w tym:
 • ogrzewanie oparte o odnawialne źródła energii,
 • ogrzewanie oparte o spalanie gazu ciekłego (z butli),
 • ogrzewanie elektryczne,
 • ogrzewanie olejowe,
 • ogrzewanie oparte na paliwie stałym o niskiej emisyjności.

Beneficjenci programu są zobowiązani do rozliczenia grantu w terminie określonym w umowie, jednak nie później niż do dnia 15 kwietnia 2023 roku.

W przypadku pytań dotyczących programu i naboru informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Stare Czarnowo:

 • Agnieszka Gancarz, pokój nr 27, tel. 91 485 70 42, adres e-mail: agancarz@stareczarnowo.pl

Załączniki:

 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 04 marca 2022 roku o otwartym naborze zgłoszeń o przyznanie grantu.
 2. Regulamin udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców.
 3. Zgłoszenie o przyznanie grantu (zał. nr 1).
 4. Załącznik nr 1 do zgłoszenia o przyznanie grantu.
 5. Załącznik nr 2 do zgłoszenia o przyznanie grantu.
 6. Rozliczenie umowy (zał. nr 2).
 7. Umowa o powierzenie grantu (zał. nr 3).

Dofinansowanie projektu z UE: 1 212 100,00 zł
Numer projektu: RPZP.02.15.00-32-A041/19

 

 

 • Dystrybucja węgla
 • Seniorzy
 • Pomoc humanitarna #PomagamUkrainie
 • RPO - Wymiana pieców
 • BIP
 • ePUAP2
 • obywatel.gov.pl
 • CEIDG
 • LGD WIR
 • ZGDO
 • mapa gminy
 • plany miejscowe
 • obszary chronione
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Czyste Powietrze
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Cmentarz w Starym Czarnowie
 • Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych
 • Cyfrowa Gmina
 • RFIL
 • Fundusz Dróg Samorządowych
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia