Facebook
niedziela, 29 maja 2022 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
Logo Gminy Stare Czarnowo
 • Nieruchomość na sprzedaż w Kołowie

  Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, numer działki 60/14, o pow. 0,1784 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Kołowo.

  relacja
 • Działka do kupienia w Kołowie

  Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, numer działki 60/15, o pow. 0,0835 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Kołowo.

  relacja
 • Nabór zgłoszeń o przyznanie grantu

  Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza nabór zgłoszeń o przyznanie grantu do projektu pn. Termomodernizacja budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Stare Czarnowo.

  relacja
 • Pomoc humanitarna #PomagamUkrainie

  Gmina Stare Czarnowo uruchamia zbiórkę darów w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Na terenie gminy Stare Czarnowo znajdują się cztery punkty zbiórek. Główny punkt mieści się w Starym Czarnowie.

  relacja
 • Złóż wniosek o dodatek osłonowy

  W celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, został wprowadzony w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej dodatek osłonowy.

  relacja
 • Prezydenckie medale dla kolejnych małżeństw

  Pięć kolejnych małżeńskich jubileuszy w Starym Czarnowie. Pary z wyjątkowym, bo 50-letnim stażem odebrały Medale Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

  relacja
 • Gmina przystępuje do inwestycji za milionowy grant

  Gmina pozyskała ponad milion złotych na rozwój gminnej infrastruktury. Za pozyskane środki uda się w tym roku rozpocząć budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w części ulicy Warcisława w

  relacja

Każdy właściciel i zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego zobowiązany jest złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków o źródłach ciepła i spalania paliw.

Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków prowadzi Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Zbieranie i ewidencjonowanie informacji dotyczących źródeł ogrzewania budynków ma pomóc w wymianie pieców i walce ze smogiem.

Ewidencja ruszyła od 1 lipca 2021 roku. Właściciele i zarządcy budynków mają do wyboru dwie formy złożenia deklaracji:

 1. Elektronicznie na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/
 2. W formie pisemnej w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo, poprzez złożenie formularza dostępnego na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/ lub do pobrania w sekretariacie urzędu gminy bądź na stronie urzędu.

Dla budynku, który już istnieje, właściciel zobowiązany jest złożyć deklarację w terminie 12 miesięcy, czyli do 30 czerwca 2022 roku. Dla nowo powstałych źródeł ciepła, termin ten wynosi 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła. Natomiast w przypadku wymiany zgłoszonego źródła ciepła, właściciel ma obowiązek złożyć nową deklarację również w terminie 14 dni.

Za brak złożenia deklaracji w terminie będzie grozić grzywna.

Karze za wykroczenie nie będzie podlegał sprawca, który złożył deklaracje po terminie, jeżeli złożenie deklaracji nastąpiło przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo:

 • tel.: 91 485 70 42, 91 485 70 43,
 • e-mail: agancarz@stareczarnowo.pl

Załączniki:

 1. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - Informator dla właścicieli i zarządców budynków.
 2. Deklaracja: Formularz A - budynki i lokale mieszkalne.
 3. Deklaracja: Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne.

 

 • Pomoc humanitarna #PomagamUkrainie
 • Termomodernizacja budynków jednorodzinnych
 • RPO - Wymiana pieców
 • BIP
 • ePUAP2
 • obywatel.gov.pl
 • CEIDG
 • LGD WIR
 • ZGDO
 • mapa gminy
 • plany miejscowe
 • obszary chronione
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Czyste Powietrze
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Cmentarz w Starym Czarnowie
 • Cyfrowa Gmina
 • RFIL
 • Fundusz Dróg Samorządowych
 • Dodatek Osłonowy
 • Koronawirus
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia