Facebook
czwartek, 01 czerwca 2023 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
Logo Gminy Stare Czarnowo
 • Nieruchomości gruntowe na sprzedaż w Kołowie

  Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, który odbędzie się w dniu 6 czerwca 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Czarnowie.  

  relacja
 • Nowa jakość DW 120

  Przebudowa 1,3-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej w miejscowości Kartno zakończona. Inwestycja o wartości prawie 11,5 mln zł została zrealizowana z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego i ze środków Ministerstwa Infrastruktury.

  relacja
 • Kołbacz czeka kolejna drogowa rewolucja

  Blisko 2,5 mln zł wynosi dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład na rozbudowę drogi osiedlowej w Kołbaczu. Zakończenie prac planowane jest na wrzesień 2023 roku.

  relacja
 • Seniorzy z wizytą w Bydgoszczy

  Blisko stu mieszkańców gminy Stare Czarnowo udało się na 3-dniową wizytę do Bydgoszczy. Było to możliwe dzięki realizacji przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Staroczarnowskiej i Gminę Stare Czarnowo projektu Aktywni z pasją.

  relacja
 • Rekordowa inwestycja w gminie Stare Czarnowo

  Binowo, Dobropole Gryfińskie, Glinna, Kartno, Kołowo i Żelisławiec połączone zostaną w grupowy system kanalizacyjny. Władze gminy na tą ważną inwestycję dla mieszkańców pozyskały 15 mln zł z programu Polski Ład.

  relacja

Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza nabór zgłoszeń o przyznanie grantu do projektu pn. Modernizacja źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Stare Czarnowo, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

Limit środków w ramach naboru: 225.000,00 zł.

Forma dofinansowania: refundacja, grant w formie ryczałtu w wysokości 7.500,00 zł/wymiana indywidualnego źródła ciepła.

Termin składania zgłoszeń: ciągły, w okresie od 17.05.2021r. do 30.04.2022r.  lub do wyczerpania środków.

Sposób i miejsce składania zgłoszeń: osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Stare Czarnowo przy ul. Św. Floriana 10 (pokój nr 13), lub korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy Stare Czarnowo (ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo), lub też elektronicznie na adres ePUAP Urzędu Gminy Stare Czarnowo.

Zasady udzielania grantów określa Regulamin udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związku z dofinansowaniem z projektu pn. „Modernizacja źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych.

Gospodarka niskoemisyjna i modernizacja źródeł ciepła to kolejne działanie, jakie samorząd gminy podjął na rzecz dbałości o środowisko naturalne.

- Nasze hasło brzmi „Gmina piękna z natury”, dlatego stwarzamy możliwości, by dbać o najbliższe otoczenie, o naturę. Wymiana tzw. „kopciuchów” i poprawa jakości powietrza to jeden z tych elementów. Pozyskaliśmy unijne wsparcie, które umożliwia nam uruchomienie programu modernizacji przestarzałych źródeł ogrzewania. Zainteresowanych mieszkańców już teraz serdecznie zapraszam do składania wniosków - mówi wójt gminy Stare Czarnowo Marzena Grzywińska.

Wnioski o wsparcie będą mogli składać mieszkańcy chcący wymienić piece na węgiel, by zastąpić je nowymi rozwiązaniami spełniającymi ekologiczne standardy. Wysokość wsparcia może wynieść do 7,5 tys. zł. Pomoc będzie mieć formę refundacji poniesionych kosztów.

Ponadto osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie środków muszą legitymować się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Grant jest przyznawany jedynie na zadania w lokalach mieszkalnych lub budynkach jednorodzinnych położonych na terenie gminy niesłużących prowadzeniu działalności gospodarczej.

Udzielone wsparcie nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowany z innych bezzwrotnych źródeł.

Co więcej wybór nowego źródła ogrzewania musi być dokonany zgodnie z tzw. hierarchią rozpatrywania opcji. Oznacza to, że w pierwszej kolejności rozpatruje się najkorzystniejsze z punktu widzenia środowiska opcje. To jest:

 1. Podłączenie do sieci ciepłowniczej.
 2. Ogrzewanie gazowe.
 3. Inne rodzaje źródeł energii, w tym:
 • ogrzewanie oparte o odnawialne źródła energii,
 • ogrzewanie oparte o spalanie gazu ciekłego (z butli),
 • ogrzewanie elektryczne,
 • ogrzewanie olejowe,
 • ogrzewanie oparte na paliwie stałym o niskiej emisyjności.

W przypadku pytań dotyczących programu i naboru informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Stare Czarnowo:

 • Agnieszka Gancarz, pokój nr 27, tel. 91 485 70 42, adres e-mail: agancarz@stareczarnowo.pl

Załączniki:

 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 maja 2021 roku o otwartym naborze zgłoszeń o przyznanie grantu.
 2. Regulamin udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców.
 3. Zgłoszenie o przyznanie grantu (zał. nr 1).
 4. Załącznik nr 1 do zgłoszenia o przyznanie grantu.
 5. Załącznik nr 2 do zgłoszenia o przyznanie grantu.
 6. Załącznik nr 3 do zgłoszenia o przyznanie grantu.
 7. Rozliczenie umowy (zał. nr 2).
 8. Umowa o powierzenie grantu (zał. nr 3).

 

 • Swięto Plonów 2023
 • BIP
 • ePUAP2
 • obywatel.gov.pl
 • CEIDG
 • LGD WIR
 • ZGDO
 • mapa gminy
 • plany miejscowe
 • obszary chronione
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Czyste Powietrze
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Cmentarz w Starym Czarnowie
 • Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych
 • Cyfrowa Gmina
 • RFIL
 • Fundusz Dróg Samorządowych
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia