Facebook
czwartek, 16 lipca 2020 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
Logo Gminy Stare Czarnowo
 • Aktywni seniorzy wyjechali na Pojezierze Wałeckie

  Od lipca trwa kolejna edycja zajęć dla osób 60+. Na początek 100 seniorów zwiedzało wschodnią część województwa zachodniopomorskiego, w trakcie którego m.in. udali się na spektakl teatralny.

  relacja
 • Ułatwienia dla kierowców i pieszych

  Przebudowana została ulica Polna w Starym Czarnowie. Prace prowadzono od skrzyżowania z ulicą Szczecińską do wysokości rowu odwadniającego. Teraz kierowcom i pieszym jest łatwiej.

  relacja
 • ​​​​​​​Glinna z nową drogą i chodnikami

  Dobiegł końca kolejny etap modernizacji drogi wojewódzkiej nr 120. W Glinnej pojawiła się nowa nawierzchnia asfaltowa oraz chodnik po obu stronach ulicy. Koszt inwestycji wyniósł ponad 700 tys. zł.

  relacja
 • Ścieżka rowerowa oficjalnie otwarta

  9 kilometrów drogi asfaltowej, jeden parking Bike&Ride, dwa miejsca przystankowe i piękne krajobrazy gminy Stare Czarnowo. To wszystko czeka na rowerzystów na drodze rowerowej ze Szczecina do Starego Czarnowa, oficjalnie otwartej w sobotę, 19 października br.

  relacja

W dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 11:00 odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Stare Czarnowo.

 

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XVI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 1. stwierdzenie quorum.
 2. zapytanie o wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. przedstawienie porządku Sesji.

2. Wnioski i uwagi do protokołu z XV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 lutego 2020 r.

3. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Gmina Stare Czarnowo w czasie epidemii COVID-19.

 1. dyskusja.

6. Informacja o stanie finansowym gminy - druk nr 1/XVI.

 1. dyskusja.

7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego za 2019 r. - druk nr 2/XVI.

 1. dyskusja.

8. Sprawozdanie z wykonania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2019 r. - druk nr 3/XVI.

 1. dyskusja.

9. Informacja na temat interpelacji i zapytań Radnych.

10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo wotum zaufania - druk nr 4/XVI.

 1. przedstawienie raportu o stanie gminy Stare Czarnowo - druk nr 5 / XVI.
 2. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 3. debata.
 4. podjęcie uchwały.

11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Stare Czarnowo za 2019 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stare Czarnowo za 2019 rok - druk nr 6/XVI.

 1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.
 2. opinia RIO w sprawie przedłożonego przez Wójta gminy Stare Czarnowo sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stare Czarnowo za 2019 r. - druk nr 7/XVI.
 3. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 4. dyskusja.
 5. podjęcie uchwały.

12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok - druk nr 8/XVI.

 1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo absolutorium za 2019 r. - druk nr 9/XVI.
 2. opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego udzielenia Wójtowi gminy Stare Czarnowo absolutorium za 2019 r. - druk nr 10/XVI.
 3. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 4. dyskusja.
 5. podjęcie uchwały.

13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w roku 2020 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Gminy Stare Czarnowo - druk nr 11/XVI.

 1. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

14. Projekt uchwały w sprawie dopłat do ceny odprowadzanych ścieków na terenie miejscowości Stare Czarnowo i Kołowo - druk nr 12/XVI.

 1. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 128/2, położonej w obrębie Kartno, stanowiącej mienie Gminy Stare Czarnowo - druk nr 13/XVI.

 1. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/142/12 z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Stare Czarnowo służebnościami gruntowymi i przesyłu - druk nr 14/XVI.

 1. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 594/1, położonej w obrębie Stare Czarnowo - druk nr 15/XVI.

 1. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia użytkowego stanowiącego własność Gminy Stare Czarnowo, na okres do trzech lat, z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest to samo pomieszczenie użytkowe - druk nr 16/XVI.

 1. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

19. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Stare Czarnowo nieruchomości, oznaczonej nr działki 267/8, położonej w obrębie Binowo - druk nr 17/XVI.

 1. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

20. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Stare Czarnowo w roku szkolnym 2020/2021 - druk nr 18/XVI.

 1. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

21. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2020 r. - druk nr 19/XVI.

 1. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

22. Wolne wnioski i informacje.

23. Zakończenie obrad XVI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

24. Transmisja XVI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo na żywo - w dniu 30.06.2020 r. od godziny 11:00

 

 • Spis rolny 2020
 • BIP
 • ePUAP2
 • obywatel.gov.pl
 • CEIDG
 • LGD WIR
 • ZGDO
 • mapa gminy
 • plany miejscowe
 • obszary chronione
 • Cmentarz w Starym Czarnowie
 • Fundusz Dróg Samorządowych
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia