Facebook
wtorek, 16 lipca 2024 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
Logo Gminy Stare Czarnowo
  • Ekologiczna inwestycja w Dobropolu Gryfińskim

    Po budynku świetlicy i remizy OSP w Żelisławcu, kolejny obiekt wzbogacił się o instalacje fotowoltaiczną. Chodzi o budynek świetlicy w Dobropolu Gryfińskim, na dachu którego zamontowano moduły o mocy ponad 20 kW.

    relacja
  • Młode Wilki zdobyły puchar na własność

    Trzeci rok z rzędu nie było mocnych w turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Stare Czarnowo na drużynę Młodych Wilków. Do rywalizacji 30 czerwca 2024 r. na stadionie w Kołbaczu przystąpiło osiem gminnych ekip.

    relacja
  • Ścieżka połączy Stare Czarnowo z gminą Gryfino

    Ważna inwestycja rowerowa realizowana będzie w gminie Stare Czarnowo. Ścieżka rowerowa o długości 9 km połączy Stare Czarnowo, Glinną, Kartno, Żelisławiec i gminę Gryfino. Obecnie trwają prace projektowe.

    relacja
  • Unijne dofinansowanie na remonty dróg

    Ulice Dębińska w Starym Czarnowie i Okrężna w Żelisławcu zostaną przebudowane. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek województwa Rafał Rosiński i wójt gminy Stare Czarnowo Marzena Grzywińska.

    relacja
  • Drogowe inwestycje w Dębinie i w Glinnej

    Pięć ważnych dróg w Dębinie i w Glinnej zostanie przebudowane. Samorząd gminny ze Starego Czarnowo pozyskał na te inwestycje blisko 3,5 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

    relacja

W czwartek, 27 czerwca 2024 r. o godz. 9:00 odbędzie się III Sesja Rady Gminy Stare Czarnowo IX kadencji.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad III Sesji IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo.

  1. stwierdzenie quorum.
  2. zapytanie o wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
  3. przedstawienie porządku Sesji.

2. Wnioski i uwagi do protokołu z II Sesji IX kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 maja 2024 r.

3. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja o stanie finansowym gminy.

  1. dyskusja.

6. Informacja na temat interpelacji i zapytań Radnych.

7. Zapytania Sołtysów.

8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo wotum zaufania.

  1. przedstawienie raportu o stanie gminy Stare Czarnowo.
  2. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
  3. debata.
  4. podjęcie uchwały.

9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stare Czarnowo za 2023 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za 2023 r.

  1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.
  2. opinia RIO w sprawie przedłożonego przez Wójta gminy Stare Czarnowo sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stare Czarnowo za 2023 r.
  3. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
  4. dyskusja.
  5. podjęcie uchwały.

10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

  1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo absolutorium za 2023 r.
  2. przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego udzielenia Wójtowi gminy Stare Czarnowo absolutorium za 2023 r.
  3. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
  4. dyskusja.
  5. podjęcie uchwały.

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu działki, oznaczonej numerem 297/2, położonej w obrębie Żelisławiec, na okres powyżej trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

  1. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
  2. dyskusja.
  3. podjęcie uchwały.

12. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Czarnowo na 2024 rok.

  1. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
  2. dyskusja.
  3. podjęcie uchwały.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zakończenie obrad III Sesji IX Rady Gminy Stare Czarnowo.

Transmisja III Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo na żywo - od godz. 9.00 w dniu 27.06.2024 r.

 

  • Swięto Plonów 2024
  • BIP
  • Plan ogólny gminy Stare Czarnowo
  • Plan zagospodarowania przestrzennego Binowa
  • FIO 2023-2024
  • Plan zagospodarowania przestrzennego Kołowa
  • ePUAP2
  • obywatel.gov.pl
  • CEIDG
  • LGD WIR
  • ZGDO
  • mapa gminy
  • plany miejscowe
  • obszary chronione
  • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
  • Czyste Powietrze
  • Nieodpłatna pomoc prawna
  • Cmentarz w Starym Czarnowie
  • Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych
  • Cyfrowa Gmina
  • RFIL
  • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia