Facebook
czwartek, 01 czerwca 2023 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
Logo Gminy Stare Czarnowo
 • Nieruchomości gruntowe na sprzedaż w Kołowie

  Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, który odbędzie się w dniu 6 czerwca 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Czarnowie.  

  relacja
 • Nowa jakość DW 120

  Przebudowa 1,3-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej w miejscowości Kartno zakończona. Inwestycja o wartości prawie 11,5 mln zł została zrealizowana z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego i ze środków Ministerstwa Infrastruktury.

  relacja
 • Kołbacz czeka kolejna drogowa rewolucja

  Blisko 2,5 mln zł wynosi dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład na rozbudowę drogi osiedlowej w Kołbaczu. Zakończenie prac planowane jest na wrzesień 2023 roku.

  relacja
 • Seniorzy z wizytą w Bydgoszczy

  Blisko stu mieszkańców gminy Stare Czarnowo udało się na 3-dniową wizytę do Bydgoszczy. Było to możliwe dzięki realizacji przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Staroczarnowskiej i Gminę Stare Czarnowo projektu Aktywni z pasją.

  relacja
 • Rekordowa inwestycja w gminie Stare Czarnowo

  Binowo, Dobropole Gryfińskie, Glinna, Kartno, Kołowo i Żelisławiec połączone zostaną w grupowy system kanalizacyjny. Władze gminy na tą ważną inwestycję dla mieszkańców pozyskały 15 mln zł z programu Polski Ład.

  relacja

W dniu 28 grudnia 2021 r. o godz. 11:00 odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Stare Czarnowo.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

a. stwierdzenie quorum.
b. zapytanie o wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
c. przedstawienie porządku Sesji.

2. Wnioski i uwagi do protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 listopada 2021 r.

3. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Sprawozdania z pracy stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo w 2021 r.

5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja na temat interpelacji i zapytań Radnych.

7. Zapytania Sołtysów.

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2022.

a. odczytanie projektu uchwały budżetowej.
b. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
c. odczytanie opinii Komisji Finansowej Rady Gminy Stare Czarnowo.
d. przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków stałych Komisji Rady oraz poprawek do projektu uchwały budżetowej.
e. dyskusja.
f. podjęcie uchwały.

9. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2022-2028.

a. zapoznanie z uchwałą Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2022-2028.
b. stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
c. poprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
d. dyskusja.
e. podjęcie uchwały.

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/33/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznej diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo.

a. stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
b. dyskusja.
c. podjęcie uchwały.

11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/34/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie diet dla Radnych niebędących Przewodniczącym albo Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Stare Czarnowo.

a. stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
b. dyskusja.
c. podjęcie uchwały.

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/35/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie diet dla Sołtysów.

a. stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
b. dyskusja.
c. podjęcie uchwały.

13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kołowo w gminie Stare Czarnowo.

a. stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
b. dyskusja.
c. podjęcie uchwały.

14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pod cmentarz komunalny w miejscowości Stare Czarnowo w gminie Stare Czarnowo.

a. stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
b. dyskusja.
c. podjęcie uchwały.

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy podnajmu lokalu użytkowego, na okres do trzech lat, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy.

a. stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
b. dyskusja.
c. podjęcie uchwały.

16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy podnajmu lokalu użytkowego, na okres do trzech lat, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy.

a. stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
b. dyskusja.
c. podjęcie uchwały.

17. Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Stare Czarnowo.

a. stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
b. dyskusja.
c. podjęcie uchwały.

18. Wolne wnioski i informacje.

19. Zakończenie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Transmisja XXVII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo na żywo - w dniu 28.12.2021 r. od godziny 11:00.

 

 • Swięto Plonów 2023
 • BIP
 • ePUAP2
 • obywatel.gov.pl
 • CEIDG
 • LGD WIR
 • ZGDO
 • mapa gminy
 • plany miejscowe
 • obszary chronione
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Czyste Powietrze
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Cmentarz w Starym Czarnowie
 • Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych
 • Cyfrowa Gmina
 • RFIL
 • Fundusz Dróg Samorządowych
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia