Facebook
poniedzialek, 23 maja 2022 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
Logo Gminy Stare Czarnowo
 • Nieruchomość na sprzedaż w Kołowie

  Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, numer działki 60/14, o pow. 0,1784 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Kołowo.

  relacja
 • Działka do kupienia w Kołowie

  Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, numer działki 60/15, o pow. 0,0835 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Kołowo.

  relacja
 • Nabór zgłoszeń o przyznanie grantu

  Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza nabór zgłoszeń o przyznanie grantu do projektu pn. Termomodernizacja budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Stare Czarnowo.

  relacja
 • Pomoc humanitarna #PomagamUkrainie

  Gmina Stare Czarnowo uruchamia zbiórkę darów w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Na terenie gminy Stare Czarnowo znajdują się cztery punkty zbiórek. Główny punkt mieści się w Starym Czarnowie.

  relacja
 • Złóż wniosek o dodatek osłonowy

  W celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, został wprowadzony w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej dodatek osłonowy.

  relacja
 • Prezydenckie medale dla kolejnych małżeństw

  Pięć kolejnych małżeńskich jubileuszy w Starym Czarnowie. Pary z wyjątkowym, bo 50-letnim stażem odebrały Medale Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

  relacja
 • Gmina przystępuje do inwestycji za milionowy grant

  Gmina pozyskała ponad milion złotych na rozwój gminnej infrastruktury. Za pozyskane środki uda się w tym roku rozpocząć budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w części ulicy Warcisława w

  relacja

W dniu 28 grudnia 2021 r. o godz. 11:00 odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Stare Czarnowo.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

a. stwierdzenie quorum.
b. zapytanie o wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
c. przedstawienie porządku Sesji.

2. Wnioski i uwagi do protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 listopada 2021 r.

3. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Sprawozdania z pracy stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo w 2021 r.

5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja na temat interpelacji i zapytań Radnych.

7. Zapytania Sołtysów.

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2022.

a. odczytanie projektu uchwały budżetowej.
b. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
c. odczytanie opinii Komisji Finansowej Rady Gminy Stare Czarnowo.
d. przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków stałych Komisji Rady oraz poprawek do projektu uchwały budżetowej.
e. dyskusja.
f. podjęcie uchwały.

9. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2022-2028.

a. zapoznanie z uchwałą Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2022-2028.
b. stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
c. poprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
d. dyskusja.
e. podjęcie uchwały.

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/33/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznej diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo.

a. stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
b. dyskusja.
c. podjęcie uchwały.

11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/34/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie diet dla Radnych niebędących Przewodniczącym albo Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Stare Czarnowo.

a. stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
b. dyskusja.
c. podjęcie uchwały.

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/35/2019 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie diet dla Sołtysów.

a. stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
b. dyskusja.
c. podjęcie uchwały.

13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kołowo w gminie Stare Czarnowo.

a. stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
b. dyskusja.
c. podjęcie uchwały.

14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pod cmentarz komunalny w miejscowości Stare Czarnowo w gminie Stare Czarnowo.

a. stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
b. dyskusja.
c. podjęcie uchwały.

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy podnajmu lokalu użytkowego, na okres do trzech lat, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy.

a. stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
b. dyskusja.
c. podjęcie uchwały.

16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy podnajmu lokalu użytkowego, na okres do trzech lat, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy.

a. stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
b. dyskusja.
c. podjęcie uchwały.

17. Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Stare Czarnowo.

a. stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
b. dyskusja.
c. podjęcie uchwały.

18. Wolne wnioski i informacje.

19. Zakończenie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Transmisja XXVII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo na żywo - w dniu 28.12.2021 r. od godziny 11:00.

 

 • Pomoc humanitarna #PomagamUkrainie
 • Termomodernizacja budynków jednorodzinnych
 • RPO - Wymiana pieców
 • BIP
 • ePUAP2
 • obywatel.gov.pl
 • CEIDG
 • LGD WIR
 • ZGDO
 • mapa gminy
 • plany miejscowe
 • obszary chronione
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Czyste Powietrze
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Cmentarz w Starym Czarnowie
 • Cyfrowa Gmina
 • RFIL
 • Fundusz Dróg Samorządowych
 • Dodatek Osłonowy
 • Koronawirus
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia