Facebook
piątek, 23 lutego 2024 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
Logo Gminy Stare Czarnowo
 • Drogowe inwestycje w Dębinie i w Glinnej

  Cztery ważne drogi w Dębinie i w Glinnej zostaną przebudowane. Samorząd gminny ze Starego Czarnowo pozyskał na te inwestycje blisko 3,5 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

  relacja
 • Wyjątkowe święto, wyjątkowych osób

  Tradycyjnie bardzo uroczyście obchodzony był w gminie Stare Czarnowo dzień seniora. W tym roku odbył się on w piątek, 10 listopada. Spotkanie miało miejsce w świetlicy wiejskiej w Starym Czarnowie. Uczestnikom zapewniona została moc atrakcji.

  relacja
 • Przebudowa głównej ulicy w Żelewie

  Ważna inwestycja drogowa rozpocznie się w przyszłym roku w Żelewie. Przebudowany zostanie 600-metrowy fragment ulicy Miedwiańskiej. Ponad 800 tys. zł wyniesie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

  relacja
 • W Kołbaczu powstała nowa droga

  Zakończyła się przebudowa ulicy Szarych Mnichów w Kołbaczu. Było to możliwe dzięki blisko 2,5 mln zł dofinansowaniu, pozyskanemu z Rządowego Funduszu Polski Ład, na rozbudowę drogi osiedlowej w Kołbaczu.

  relacja
 • Prezydenckie medale dla małżeńskich par

  Kolejny rok i kolejne małżeńskie jubileusze w naszej gminie. Siedem par z 50-letnim stażem odebrały Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Nie zabrakło również gratulacji, pamiątkowych tabliczek i kwiatów.

  relacja

Mieszkańcy sołectw mogą zdecydować na jakie inwestycje przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego na 2018 rok. Sprawdź kiedy odbędzie się zebranie wiejskie w twojej miejscowości.

 

 

 

Środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone wyłącznie na zadania:

 • przewidziane do realizacji na obszarze sołectwa,
 • które są zadaniami własnymi gminy w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 466 ze zm.),
 • służą poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.


Zgodnie z postanowieniami statutu sołectwa, termin i miejsce zebrania wiejskiego sołtys podaje do wiadomości publicznej w czasie nie krótszym niż 7 dni przed jego terminem, podając proponowany porządek zebrania, powiadamiając wójta oraz radnych danego sołectwa.

Ustawowy termin złożenia wniosku przez sołectwo do sekretariatu Urzędu Gminy w Starym Czarnowie upływa w dniu 30 września. Wójt w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku poinformuję pisemnie wnioskodawcę o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku.

Wniosek musi zawierać:

 • wskazanie przedsięwzięć,
 • oszacowanie ich kosztów realizacji,
 • koszty przedsięwzięć muszą mieścić się w limicie środków przeznaczonych dla danego sołectwa,
 • uzasadnienie, w którym należy wskazać w jaki sposób realizacja danego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców danego sołectwa.

Uchwałę dot. rozdysponowania środków funduszu sołeckiego zebranie wiejskie podejmuję zwykłą większością głosów.

Harmonogram zebrań wiejskich i informacja dot. wysokości budżetu:

 1. Stare Czarnowo (świetlica wiejska), czwartek, 14 września, godz. 18:00.
  Budżet: 33 783,13 zł
 2. Kartno (wiata rekreacyjna), środa, 20 września, godz. 16.00.
  Budżet: 14 869,63 zł
 3. Glinna (świetlica wiejska), środa, 20 września, godz. 18:00,
  Budżet: 23 968,33 zł
 4. Żelisławiec (świetlica wiejska), czwartek, 21 września, godz. 17:30,
  Budżet: 19 545,35 zł
 5. Żelewo (świetlica wiejska), czwartek, 21 września, godz. 18:30,
  Budżet: 15 922,72 zł
 6. Kołbacz (świetlica wiejska), piątek, 22 września, godz. 17:30,
  Budżet: 42 123,60 zł
 7. Kołowo (świetlica wiejska), piątek, 22 września, godz. 19:00,
  Budżet: 12 173,72 zł
 8. Nieznań (świetlica wiejska), niedziela 24 września, godz. 15:00,
  Budżet: 11 710,36 zł
 9. Komorówko (w domu sołtysa), wtorek, 26 września, godz. 17:00,
  Budżet: 9 646,30 zł

Zebrania wiejskie odbyły się już w sołectwach Dębina, Binowo oraz Dobropole Gryfińskie.

 

 • FIO 2023-2024
 • BIP
 • ePUAP2
 • obywatel.gov.pl
 • CEIDG
 • LGD WIR
 • ZGDO
 • mapa gminy
 • plany miejscowe
 • obszary chronione
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Czyste Powietrze
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Cmentarz w Starym Czarnowie
 • Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych
 • Cyfrowa Gmina
 • RFIL
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia