Facebook
poniedzialek, 20 maja 2024 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
Logo Gminy Stare Czarnowo
 • Ścieżka połączy Stare Czarnowo z gminą Gryfino

  Ważna inwestycja rowerowa realizowana będzie w gminie Stare Czarnowo. Ścieżka rowerowa o długości 9 km połączy Stare Czarnowo, Glinną, Kartno, Żelisławiec i gminę Gryfino. Obecnie trwają prace projektowe.

  relacja
 • Miliony na termomodernizację szkoły w Kołbaczu

  Parę lat temu Gmina Stare Czarnowo wyremontowała i zaadaptowała na cele edukacyjne poddasze w Zespole Szkół w Kołbaczu. Dzięki pozyskanemu ostatnio dofinansowaniu ze środków unijnych, placówka przejdzie kolejną modernizację.

  relacja
 • Unijne dofinansowanie na remonty dróg

  Ulice Dębińska w Starym Czarnowie i Okrężna w Żelisławcu zostaną przebudowane. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek województwa Rafał Rosiński i wójt gminy Stare Czarnowo Marzena Grzywińska.

  relacja
 • Drogowe inwestycje w Dębinie i w Glinnej

  Pięć ważnych dróg w Dębinie i w Glinnej zostanie przebudowane. Samorząd gminny ze Starego Czarnowo pozyskał na te inwestycje blisko 3,5 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

  relacja
 • Wyjątkowe święto, wyjątkowych osób

  Tradycyjnie bardzo uroczyście obchodzony był w gminie Stare Czarnowo dzień seniora. W tym roku odbył się on w piątek, 10 listopada. Spotkanie miało miejsce w świetlicy wiejskiej w Starym Czarnowie. Uczestnikom zapewniona została moc atrakcji.

  relacja
 • Przebudowa głównej ulicy w Żelewie

  Ważna inwestycja drogowa rozpocznie się w przyszłym roku w Żelewie. Przebudowany zostanie 600-metrowy fragment ulicy Miedwiańskiej. Ponad 800 tys. zł wyniesie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

  relacja

W dniu 30 maja 2017 r. o godz. 11:00 odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Stare Czarnowo.

 

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXVII Sesji:

 1. stwierdzenie quorum,
 2. powołanie sekretarza obrad,
 3. zapytanie o wnioski w sprawie zmiany porządku obrad,
 4. przedstawienie porządku Sesji.

2. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2017 r.

3. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja o stanie finansowym Gminy:

 1. dyskusja.

6. Interpelacje i zapytania Radnych.

7. Zapytania Sołtysów.

8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie za 2016 r. (w tym wykonanie budżetu). Przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2017 r.

 1. dyskusja.

9. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 r. dla Gminy Stare Czarnowo.

 1. dyskusja.

10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego za 2016 r.

 1. dyskusja.

11. Sprawozdanie z wykonania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2017 r.

 1. dyskusja.

12. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie i filii w Kołbaczu za 2016 r.

 1. dyskusja.

13. Informacja o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie Gminy w 2016 r. oraz działania zmniejszające przestępczość na terenie gminy.

 1. dyskusja.

14. Informacja z działalności przeciwpożarowej w Gminie Stare Czarnowo w 2016 r.:

 1. wykonanie budżetu w zakresie przyznanej dotacji,
 2. wykonanie budżetu w pozostałym zakresie finansowanym przez Urząd Gminy Stare Czarnowo,
 3. dyskusja.

15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/203/2017 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2017 – druk nr 1/XXVII:

 1. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – druk nr 2/XXVII:

 1. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego w drodze bezprzetargowej – druk nr 3/XXVII:

 1. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie Gminy Stare Czarnowo na czas do 3 lat z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – druk nr 4/XXVII:

 1. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

19. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania Radnych oraz Sołtysów.

20. Wolne wnioski.

21. Zakończenie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 

 • FIO 2023-2024
 • BIP
 • Plan ogólny gminy Stare Czarnowo
 • Plan zagospodarowania przestrzennego Binowa
 • ePUAP2
 • obywatel.gov.pl
 • CEIDG
 • LGD WIR
 • ZGDO
 • mapa gminy
 • plany miejscowe
 • obszary chronione
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Czyste Powietrze
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Cmentarz w Starym Czarnowie
 • Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych
 • Cyfrowa Gmina
 • RFIL
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia