Facebook
sobota, 22 czerwca 2024 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
Logo Gminy Stare Czarnowo
 • Ścieżka połączy Stare Czarnowo z gminą Gryfino

  Ważna inwestycja rowerowa realizowana będzie w gminie Stare Czarnowo. Ścieżka rowerowa o długości 9 km połączy Stare Czarnowo, Glinną, Kartno, Żelisławiec i gminę Gryfino. Obecnie trwają prace projektowe.

  relacja
 • Miliony na termomodernizację szkoły w Kołbaczu

  Parę lat temu Gmina Stare Czarnowo wyremontowała i zaadaptowała na cele edukacyjne poddasze w Zespole Szkół w Kołbaczu. Dzięki pozyskanemu ostatnio dofinansowaniu ze środków unijnych, placówka przejdzie kolejną modernizację.

  relacja
 • Unijne dofinansowanie na remonty dróg

  Ulice Dębińska w Starym Czarnowie i Okrężna w Żelisławcu zostaną przebudowane. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek województwa Rafał Rosiński i wójt gminy Stare Czarnowo Marzena Grzywińska.

  relacja
 • Drogowe inwestycje w Dębinie i w Glinnej

  Pięć ważnych dróg w Dębinie i w Glinnej zostanie przebudowane. Samorząd gminny ze Starego Czarnowo pozyskał na te inwestycje blisko 3,5 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

  relacja
 • Wyjątkowe święto, wyjątkowych osób

  Tradycyjnie bardzo uroczyście obchodzony był w gminie Stare Czarnowo dzień seniora. W tym roku odbył się on w piątek, 10 listopada. Spotkanie miało miejsce w świetlicy wiejskiej w Starym Czarnowie. Uczestnikom zapewniona została moc atrakcji.

  relacja
 • Przebudowa głównej ulicy w Żelewie

  Ważna inwestycja drogowa rozpocznie się w przyszłym roku w Żelewie. Przebudowany zostanie 600-metrowy fragment ulicy Miedwiańskiej. Ponad 800 tys. zł wyniesie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

  relacja

31 sierpnia br. gościliśmy w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo przedstawicieli Stowarzyszenia WIR - Wiejska Inicjatywa Rozwoju ze Stargardu, którzy podczas spotkania pn. "Włącz się w WIR" składającego się z wykładu połączonego z warsztatami przedstawili podstawowe informacje dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Spotkanie dotyczyło wspólnego opracowania dokumentu pn. Lokalna Strategia Rozwoju, dokumentu niezbędnego do aplikowania o dofinansowanie działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz PO Rybactwo i Morze, Priorytet IV. W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy gminy Stare Czarnowo, którzy reprezentowali sektor gospodarczy, publiczny i społeczny.

PROGRAM SPOTKANIA obejmował:

 1. Prezentacje głównych założeń działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader +PO Rybactwo i Morze, Priorytet IV.
 2. Prezentacje obszaru LGD.
 3. Analizę SWOT i określenie celów LSR - warsztaty.
 4. Wypełnienie ankiety.
 5. Podsumowanie spotkania.

Prezentacje głównych założeń działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader”, PO Rybactwo i Morze oraz prezentacje obszaru LGD przedstawiła Kierownik biura LGD Małgorzata Krysiak. Przed analizą SWOT zapytano mieszkańców gminy o największe według nich problemy, które można zlokalizować w trzech obszarach: GOSPODARKA, ŚRODOWISKO I INFRASTRUKTURA, SPRAWY SPOŁECZNO-KULTURALNE.

Największym problemem dla mieszkańców gminy Stare Czarnowo w obszarze GOSPODARKA jest brak lub niewystarczająca liczba zakładów, z czym związana jest niska oferta pracy dla mieszkańców (50%). Według 15% zgłoszonych problemów brakuje pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje. W problemach zwrócono uwagę na brak połączeń komunikacyjnych z dużymi miastami np. Stargardem, jak również niewystarczająco rozwiniętą infrastrukturę drogową.

Problemem dla przedsiębiorców jest ograniczony rozwój przedsiębiorczości objawiający się brakiem środków na pokrycie wkładu własnego w projektach unijnych, brak odpowiedniego wsparcia ze strony banków dla startujących przedsiębiorstw oraz biurokracja. Ograniczeniem dla rozwoju działalności gospodarczej według 10% zgłoszonych problemów są obszary prawnie chronione NATURA 2000 i Szczeciński Park Krajobrazowy ”Puszcza Bukowa”. Wśród problemów zgłoszono również słabą promocję oraz brak gruntów gminnych.

W obszarze ŚRODOWISKO I INFRASTRUKTURA największym problemem mieszkańców gminy Stare Czarnowo jest brak ścieżek rowerowych i edukacyjnych (33,3%). Pomimo występowania na obszarze jezior, w tym piątego pod względem wielkości jeziora w Polsce - Miedwia, brakuje zagospodarowania miejsc wypoczynku w postaci plaż wraz z infrastrukturą, brak kąpielisk, brak stanic wodnych. W problemach mieszkańcy zwrócili uwagę na słabe wykorzystanie zabytków w rozwoju turystyki, niektóre zabytki wymagają remontów. 6,7% zgłoszeń dotyczyło słabej jakości dróg oraz braku dostępu do internetu. Zwrócono uwagę na brak inwestycji wykorzystującej odnawialne źródła energii.

Największym problemem w obszarze SPOŁECZNO-KULTURALNYM dla mieszkańców gminy Stare Czarnowo jest brak miejsc (poza świetlicami) do spotkań wiejskich w postaci miejsca na zewnątrz z wiatą (25% zgłoszeń). Problemem jest też mała aktywność ludzi, brak integracji mieszkańców (20%). Mieszkańcy pragną aktywnie spędzać wolny czas, a 25% zgłoszeń dotyczyło braku siłowni zewnętrznych. 10% zgłoszeń dotyczyło niezadawalającego doposażenia świetlic, a także braku ofert spędzania wolnego czasu w tych obiektach. Zgłoszono postulat budowy placu zabaw.

Po analizie problemów, uczestnicy spotkania podzieli się na trzy grupy i wspólnie opracowali analizę SWOT dla trzech obszarów tj. GOSPODARKA, ŚRODOWISKO I INFRASTRUKTURA, o. SPOŁECZNO-GOSPODARCZY. Przedstawiciel każdej z trzech grup zaprezentował swoje wyniki. Znając problemy, mocne i słabe strony obszaru oraz szanse i zagrożenia wspólnie opracowano cele dla trzech obszarów.

Zgodnie z harmonogramem spotkania uczestnikom spotkania rozdano ankiety oraz propozycje fiszek projektowych. Ankiety zostały wypełnione na miejscu natomiast fiszki mają być dostarczone do biura LGD lub gminy po ustaleniu jaką operację pragnie realizować wnioskodawca.

Na koniec podsumowano spotkanie i podziękowano wszystkim uczestnikom.

 • FIO 2023-2024
 • BIP
 • Plan ogólny gminy Stare Czarnowo
 • Plan zagospodarowania przestrzennego Binowa
 • Plan zagospodarowania przestrzennego Kołowa
 • ePUAP2
 • obywatel.gov.pl
 • CEIDG
 • LGD WIR
 • ZGDO
 • mapa gminy
 • plany miejscowe
 • obszary chronione
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Czyste Powietrze
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Cmentarz w Starym Czarnowie
 • Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych
 • Cyfrowa Gmina
 • RFIL
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia