Facebook
niedziela, 23 czerwca 2024 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
Logo Gminy Stare Czarnowo
 • Ścieżka połączy Stare Czarnowo z gminą Gryfino

  Ważna inwestycja rowerowa realizowana będzie w gminie Stare Czarnowo. Ścieżka rowerowa o długości 9 km połączy Stare Czarnowo, Glinną, Kartno, Żelisławiec i gminę Gryfino. Obecnie trwają prace projektowe.

  relacja
 • Miliony na termomodernizację szkoły w Kołbaczu

  Parę lat temu Gmina Stare Czarnowo wyremontowała i zaadaptowała na cele edukacyjne poddasze w Zespole Szkół w Kołbaczu. Dzięki pozyskanemu ostatnio dofinansowaniu ze środków unijnych, placówka przejdzie kolejną modernizację.

  relacja
 • Unijne dofinansowanie na remonty dróg

  Ulice Dębińska w Starym Czarnowie i Okrężna w Żelisławcu zostaną przebudowane. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek województwa Rafał Rosiński i wójt gminy Stare Czarnowo Marzena Grzywińska.

  relacja
 • Drogowe inwestycje w Dębinie i w Glinnej

  Pięć ważnych dróg w Dębinie i w Glinnej zostanie przebudowane. Samorząd gminny ze Starego Czarnowo pozyskał na te inwestycje blisko 3,5 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

  relacja
 • Wyjątkowe święto, wyjątkowych osób

  Tradycyjnie bardzo uroczyście obchodzony był w gminie Stare Czarnowo dzień seniora. W tym roku odbył się on w piątek, 10 listopada. Spotkanie miało miejsce w świetlicy wiejskiej w Starym Czarnowie. Uczestnikom zapewniona została moc atrakcji.

  relacja
 • Przebudowa głównej ulicy w Żelewie

  Ważna inwestycja drogowa rozpocznie się w przyszłym roku w Żelewie. Przebudowany zostanie 600-metrowy fragment ulicy Miedwiańskiej. Ponad 800 tys. zł wyniesie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

  relacja

Związek Gmin Dolnej Odry informuje, że na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przystępuje do kontroli właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dolnej Odry, na których wytwarzane są odpady komunalne, a którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy - ZGDO (podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz urzędy i inne samorządowe jednostki organizacyjne) w zakresie posiadania umów na wykonanie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz dowodów uiszczania opłat za wykonanie tych usług.

Podczas przeprowadzania kontroli właściciel nieruchomości zobowiązany jest do okazania:

 • umowy na odbiór odpadów komunalnych zawartej z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą, który jest uprawniony do odbioru odpadów komunalnych i posiada wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Związku Gmin Dolnej Odry (https://bip.zgdo.eu/index.php/rejestr-dzialalnosci-regulowanej-zgdo.html), a umowa musi być zgodna z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz ze sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1;
 • dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za te usługi, takie jak rachunki czy faktury, obejmujące okres wskazany w wezwaniu;
 • innych dokumentów potwierdzających wykonania obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy.

Kontrole będą przeprowadzane przez upoważnionych pracowników Biura Związku Gmin Dolnej Odry.

Wzywa się właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy dotąd nie zawarli ww. umowy, do natychmiastowego wykonania obowiązku zgodnie z ustawą, to jest do zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych!

Przypominamy, że w Polsce, każdy wytwórca odpadów komunalnych jest zobowiązany do gromadzenia ich w sposób selektywny!

Brak posiadania umowy lub jej nie przedłożenie na wezwanie organu, może skutkować uznaniem, że obowiązek wynikający z art. 5 ust. 1 pkt 1, 3 i 3b oraz ust. 1a ustawy nie został wykonany, co zgodnie z art. 10 ust. 2 może skutkować ukaraniem właściciela nieruchomości karą grzywny.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Związku Gmin Dolnej Odry pod nr tel.: 91 461 50 88, 519 096 627.

 

 • FIO 2023-2024
 • BIP
 • Plan ogólny gminy Stare Czarnowo
 • Plan zagospodarowania przestrzennego Binowa
 • Plan zagospodarowania przestrzennego Kołowa
 • ePUAP2
 • obywatel.gov.pl
 • CEIDG
 • LGD WIR
 • ZGDO
 • mapa gminy
 • plany miejscowe
 • obszary chronione
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Czyste Powietrze
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Cmentarz w Starym Czarnowie
 • Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych
 • Cyfrowa Gmina
 • RFIL
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia