Facebook
sobota, 23 września 2023 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
Logo Gminy Stare Czarnowo
 • Wyjazd do Poznania pełen atrakcji

  70 dzieci z gminy Stare Czarnowo wyjechało na 3-dniowy obóz do Poznania. Było to możliwe dzięki środkom pozyskanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Binowa, we współpracy z Gminą Stare Czarnowo.

  relacja
 • Tłumy na gminnych dożynkach

  Rolnicy podziękowali za tegoroczne plony. Tradycyjnie nie brakowało barwnego korowodu z kolorowymi wieńcami dożynkowymi, zabaw i konkursów, a także specjałów lokalnego jadła czy muzyki. Tegoroczne dożynki odbyły się w Kołbaczu.

  relacja
 • Największa inwestycja w historii gminy

  Binowo, Dobropole Gryfińskie, Glinna, Kartno, Kołowo i Żelisławiec połączone zostaną w grupowy system kanalizacyjny. Władze gminy na tą inwestycję pozyskały blisko 15 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.

  relacja
 • Nowa jakość DW 120

  Przebudowa 1,3-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej w miejscowości Kartno zakończona. Inwestycja o wartości prawie 11,5 mln zł została zrealizowana z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego i ze środków Ministerstwa Infrastruktury.

  relacja
 • Kołbacz czeka kolejna drogowa rewolucja

  Blisko 2,5 mln zł wynosi dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład na rozbudowę drogi osiedlowej w Kołbaczu. Zakończenie prac planowane jest na wrzesień 2023 roku.

  relacja

Związek Gmin Dolnej Odry informuje, że na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przystępuje do kontroli właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dolnej Odry, na których wytwarzane są odpady komunalne, a którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy - ZGDO (podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz urzędy i inne samorządowe jednostki organizacyjne) w zakresie posiadania umów na wykonanie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz dowodów uiszczania opłat za wykonanie tych usług.

Podczas przeprowadzania kontroli właściciel nieruchomości zobowiązany jest do okazania:

 • umowy na odbiór odpadów komunalnych zawartej z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą, który jest uprawniony do odbioru odpadów komunalnych i posiada wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Związku Gmin Dolnej Odry (https://bip.zgdo.eu/index.php/rejestr-dzialalnosci-regulowanej-zgdo.html), a umowa musi być zgodna z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz ze sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1;
 • dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za te usługi, takie jak rachunki czy faktury, obejmujące okres wskazany w wezwaniu;
 • innych dokumentów potwierdzających wykonania obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy.

Kontrole będą przeprowadzane przez upoważnionych pracowników Biura Związku Gmin Dolnej Odry.

Wzywa się właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy dotąd nie zawarli ww. umowy, do natychmiastowego wykonania obowiązku zgodnie z ustawą, to jest do zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych!

Przypominamy, że w Polsce, każdy wytwórca odpadów komunalnych jest zobowiązany do gromadzenia ich w sposób selektywny!

Brak posiadania umowy lub jej nie przedłożenie na wezwanie organu, może skutkować uznaniem, że obowiązek wynikający z art. 5 ust. 1 pkt 1, 3 i 3b oraz ust. 1a ustawy nie został wykonany, co zgodnie z art. 10 ust. 2 może skutkować ukaraniem właściciela nieruchomości karą grzywny.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Związku Gmin Dolnej Odry pod nr tel.: 91 461 50 88, 519 096 627.

 

 • Projekt planu miejscowego Stare Czarnowo
 • BIP
 • ePUAP2
 • obywatel.gov.pl
 • CEIDG
 • LGD WIR
 • ZGDO
 • mapa gminy
 • plany miejscowe
 • obszary chronione
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Czyste Powietrze
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Cmentarz w Starym Czarnowie
 • Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych
 • Cyfrowa Gmina
 • RFIL
 • Fundusz Dróg Samorządowych
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia