Facebook
sobota, 03 czerwca 2023 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
Logo Gminy Stare Czarnowo
 • Nieruchomości gruntowe na sprzedaż w Kołowie

  Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, który odbędzie się w dniu 6 czerwca 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Czarnowie.  

  relacja
 • Nowa jakość DW 120

  Przebudowa 1,3-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej w miejscowości Kartno zakończona. Inwestycja o wartości prawie 11,5 mln zł została zrealizowana z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego i ze środków Ministerstwa Infrastruktury.

  relacja
 • Kołbacz czeka kolejna drogowa rewolucja

  Blisko 2,5 mln zł wynosi dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład na rozbudowę drogi osiedlowej w Kołbaczu. Zakończenie prac planowane jest na wrzesień 2023 roku.

  relacja
 • Seniorzy z wizytą w Bydgoszczy

  Blisko stu mieszkańców gminy Stare Czarnowo udało się na 3-dniową wizytę do Bydgoszczy. Było to możliwe dzięki realizacji przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Staroczarnowskiej i Gminę Stare Czarnowo projektu Aktywni z pasją.

  relacja
 • Rekordowa inwestycja w gminie Stare Czarnowo

  Binowo, Dobropole Gryfińskie, Glinna, Kartno, Kołowo i Żelisławiec połączone zostaną w grupowy system kanalizacyjny. Władze gminy na tą ważną inwestycję dla mieszkańców pozyskały 15 mln zł z programu Polski Ład.

  relacja

W dniu 23 maja 2023 r. o godz. 11:00 odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Stare Czarnowo.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 1. stwierdzenie quorum.
 2. zapytanie o wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. przedstawienie porządku Sesji.

2. Wnioski i uwagi do protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2023 r.

3. Informacja o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie Gminy w roku 2022 oraz działania zmniejszające przestępczość na terenie gminy.

 1. dyskusja.

4. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie i filii w Kołbaczu za rok 2022.

 1. dyskusja.

7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego za rok 2022.

 1. dyskusja.

8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie za rok 2022, w tym wykonanie budżetu. Przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

 1. dyskusja.

9. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Gminy Stare Czarnowo.

 1. dyskusja.

10. Informacja na temat interpelacji i zapytań Radnych.

11. Zapytania Sołtysów.

12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa sołectwa Binowo.

 1. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

13. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr VII/60/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju.

 1. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XL/307/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Stare Czarnowo.

 1. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, oznaczonej numerem działki 43, położonej w obrębie Stare Czarnowo, na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

 1. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

16. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok.

 1. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

17. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2023 rok.

 1. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

18. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2023-2033.

 1. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

19. Wolne wnioski i informacje.

20. Zakończenie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Transmisja XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo na żywo - od godz. 11.00 w dniu 23 maja 2023 r.

 

 • Swięto Plonów 2023
 • BIP
 • ePUAP2
 • obywatel.gov.pl
 • CEIDG
 • LGD WIR
 • ZGDO
 • mapa gminy
 • plany miejscowe
 • obszary chronione
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Czyste Powietrze
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Cmentarz w Starym Czarnowie
 • Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych
 • Cyfrowa Gmina
 • RFIL
 • Fundusz Dróg Samorządowych
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia