Facebook
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
Logo Gminy Stare Czarnowo
 • Ścieżka połączy Stare Czarnowo z gminą Gryfino

  Ważna inwestycja rowerowa realizowana będzie w gminie Stare Czarnowo. Ścieżka rowerowa o długości 9 km połączy Stare Czarnowo, Glinną, Kartno, Żelisławiec i gminę Gryfino. Obecnie trwają prace projektowe.

  relacja
 • Miliony na termomodernizację szkoły w Kołbaczu

  Parę lat temu Gmina Stare Czarnowo wyremontowała i zaadaptowała na cele edukacyjne poddasze w Zespole Szkół w Kołbaczu. Dzięki pozyskanemu ostatnio dofinansowaniu ze środków unijnych, placówka przejdzie kolejną modernizację.

  relacja
 • Unijne dofinansowanie na remonty dróg

  Ulice Dębińska w Starym Czarnowie i Okrężna w Żelisławcu zostaną przebudowane. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek województwa Rafał Rosiński i wójt gminy Stare Czarnowo Marzena Grzywińska.

  relacja
 • Drogowe inwestycje w Dębinie i w Glinnej

  Pięć ważnych dróg w Dębinie i w Glinnej zostanie przebudowane. Samorząd gminny ze Starego Czarnowo pozyskał na te inwestycje blisko 3,5 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

  relacja
 • Wyjątkowe święto, wyjątkowych osób

  Tradycyjnie bardzo uroczyście obchodzony był w gminie Stare Czarnowo dzień seniora. W tym roku odbył się on w piątek, 10 listopada. Spotkanie miało miejsce w świetlicy wiejskiej w Starym Czarnowie. Uczestnikom zapewniona została moc atrakcji.

  relacja
 • Przebudowa głównej ulicy w Żelewie

  Ważna inwestycja drogowa rozpocznie się w przyszłym roku w Żelewie. Przebudowany zostanie 600-metrowy fragment ulicy Miedwiańskiej. Ponad 800 tys. zł wyniesie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

  relacja

Na terenie sołectwa Kołowo odbędą się konsultacje społeczne w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kołowo. Konsultacje społeczne potrwają od 21 lutego 2022 r. do 1 marca 2022 r.

Dla niżej wymienionych dróg proponuje się następujące nazwy ulic:

 1. Dla drogi gminnej stanowiącej drogę dojazdową położonej na działkach nr 56/1 (całość), 56/3 (od skrzyżowania z dz. nr 98 w kierunku płn.-zach., do zach. granicy dz. nr 55/6) i 55/6 (całość) obr. Kołowo, gmina Stare Czarnowo proponuje się nadanie nazwy ulicy „Widokowa”. Położenie i przebieg ulicy określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Dla drogi gminnej stanowiącej drogę dojazdową położonej na działce nr 98 (od skrzyżówania z ul. Szkolną do płd. granicy dz. nr 136) obr. Kołowo, gmina Stare Czarnowo proponuje się nadanie nazwy ulicy „Binowska”. Położenie i przebieg ulicy określone zostały w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 3. Dla drogi gminnej stanowiącej drogę dojazdową położonej na działce nr 45 (całość) obr. Kołowo, gmina Stare Czarnowo proponuje się nadanie nazwy ulicy „Dębowa”. Położenie i przebieg ulicy określone zostały w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 4. Dla terenu położonego na działce nr 63, pomiędzy ulicami Bohaterów i Szkolną w sąsiedztwie stawu znajdującego się na działce nr 64, proponuje się nadanie nazwy "Skwer im. Stanisława Pomian-Srzednickiego". Położenie skweru określone zostało w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Konsultacje społeczne będą przeprowadzone:

 • w formie protokołowanego, bezpośredniego spotkania z mieszkańcami sołectwa Kołowo, które odbędzie się w dniu 25 lutego 2022 r. o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Kołowie,
 • poprzez składanie formularzy umożliwiających wyrażenie opinii w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Stare Czarnowo, ul. Św.Floriana10, 74-106 Stare Czarnowo z dopiskiem "konsultacje" lub przesłanych drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@stareczarnowo.pl w terminie od dnia 21.02.2022 r. do dnia 01.03.2022 r.

Wyniki konsultacji podane będą do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Czarnowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje w sprawie konsultacji można uzyskać pod numerem telefonu: 91 485 70 44 lub adresem e-mail: sekretariat@stareczarnowo.pl


Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr 6.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazw ulicom w miejscowości Kołowo.
 2. Formularz konsultacji społecznych i klauzula informacyjna.

 

 • FIO 2023-2024
 • BIP
 • ePUAP2
 • obywatel.gov.pl
 • CEIDG
 • LGD WIR
 • ZGDO
 • mapa gminy
 • plany miejscowe
 • obszary chronione
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Czyste Powietrze
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Cmentarz w Starym Czarnowie
 • Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych
 • Cyfrowa Gmina
 • RFIL
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia