Facebook
sobota, 23 września 2023 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
Logo Gminy Stare Czarnowo
 • Wyjazd do Poznania pełen atrakcji

  70 dzieci z gminy Stare Czarnowo wyjechało na 3-dniowy obóz do Poznania. Było to możliwe dzięki środkom pozyskanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Binowa, we współpracy z Gminą Stare Czarnowo.

  relacja
 • Tłumy na gminnych dożynkach

  Rolnicy podziękowali za tegoroczne plony. Tradycyjnie nie brakowało barwnego korowodu z kolorowymi wieńcami dożynkowymi, zabaw i konkursów, a także specjałów lokalnego jadła czy muzyki. Tegoroczne dożynki odbyły się w Kołbaczu.

  relacja
 • Największa inwestycja w historii gminy

  Binowo, Dobropole Gryfińskie, Glinna, Kartno, Kołowo i Żelisławiec połączone zostaną w grupowy system kanalizacyjny. Władze gminy na tą inwestycję pozyskały blisko 15 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.

  relacja
 • Nowa jakość DW 120

  Przebudowa 1,3-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej w miejscowości Kartno zakończona. Inwestycja o wartości prawie 11,5 mln zł została zrealizowana z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego i ze środków Ministerstwa Infrastruktury.

  relacja
 • Kołbacz czeka kolejna drogowa rewolucja

  Blisko 2,5 mln zł wynosi dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład na rozbudowę drogi osiedlowej w Kołbaczu. Zakończenie prac planowane jest na wrzesień 2023 roku.

  relacja

Na terenie sołectwa Kołowo odbędą się konsultacje społeczne w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kołowo. Konsultacje społeczne potrwają od 21 lutego 2022 r. do 1 marca 2022 r.

Dla niżej wymienionych dróg proponuje się następujące nazwy ulic:

 1. Dla drogi gminnej stanowiącej drogę dojazdową położonej na działkach nr 56/1 (całość), 56/3 (od skrzyżowania z dz. nr 98 w kierunku płn.-zach., do zach. granicy dz. nr 55/6) i 55/6 (całość) obr. Kołowo, gmina Stare Czarnowo proponuje się nadanie nazwy ulicy „Widokowa”. Położenie i przebieg ulicy określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Dla drogi gminnej stanowiącej drogę dojazdową położonej na działce nr 98 (od skrzyżówania z ul. Szkolną do płd. granicy dz. nr 136) obr. Kołowo, gmina Stare Czarnowo proponuje się nadanie nazwy ulicy „Binowska”. Położenie i przebieg ulicy określone zostały w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 3. Dla drogi gminnej stanowiącej drogę dojazdową położonej na działce nr 45 (całość) obr. Kołowo, gmina Stare Czarnowo proponuje się nadanie nazwy ulicy „Dębowa”. Położenie i przebieg ulicy określone zostały w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 4. Dla terenu położonego na działce nr 63, pomiędzy ulicami Bohaterów i Szkolną w sąsiedztwie stawu znajdującego się na działce nr 64, proponuje się nadanie nazwy "Skwer im. Stanisława Pomian-Srzednickiego". Położenie skweru określone zostało w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Konsultacje społeczne będą przeprowadzone:

 • w formie protokołowanego, bezpośredniego spotkania z mieszkańcami sołectwa Kołowo, które odbędzie się w dniu 25 lutego 2022 r. o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Kołowie,
 • poprzez składanie formularzy umożliwiających wyrażenie opinii w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Stare Czarnowo, ul. Św.Floriana10, 74-106 Stare Czarnowo z dopiskiem "konsultacje" lub przesłanych drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@stareczarnowo.pl w terminie od dnia 21.02.2022 r. do dnia 01.03.2022 r.

Wyniki konsultacji podane będą do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Czarnowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje w sprawie konsultacji można uzyskać pod numerem telefonu: 91 485 70 44 lub adresem e-mail: sekretariat@stareczarnowo.pl


Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr 6.2022 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazw ulicom w miejscowości Kołowo.
 2. Formularz konsultacji społecznych i klauzula informacyjna.

 

 • Projekt planu miejscowego Stare Czarnowo
 • BIP
 • ePUAP2
 • obywatel.gov.pl
 • CEIDG
 • LGD WIR
 • ZGDO
 • mapa gminy
 • plany miejscowe
 • obszary chronione
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Czyste Powietrze
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Cmentarz w Starym Czarnowie
 • Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych
 • Cyfrowa Gmina
 • RFIL
 • Fundusz Dróg Samorządowych
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia