Facebook
piątek, 23 lutego 2024 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
Logo Gminy Stare Czarnowo
 • Drogowe inwestycje w Dębinie i w Glinnej

  Cztery ważne drogi w Dębinie i w Glinnej zostaną przebudowane. Samorząd gminny ze Starego Czarnowo pozyskał na te inwestycje blisko 3,5 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

  relacja
 • Wyjątkowe święto, wyjątkowych osób

  Tradycyjnie bardzo uroczyście obchodzony był w gminie Stare Czarnowo dzień seniora. W tym roku odbył się on w piątek, 10 listopada. Spotkanie miało miejsce w świetlicy wiejskiej w Starym Czarnowie. Uczestnikom zapewniona została moc atrakcji.

  relacja
 • Przebudowa głównej ulicy w Żelewie

  Ważna inwestycja drogowa rozpocznie się w przyszłym roku w Żelewie. Przebudowany zostanie 600-metrowy fragment ulicy Miedwiańskiej. Ponad 800 tys. zł wyniesie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

  relacja
 • W Kołbaczu powstała nowa droga

  Zakończyła się przebudowa ulicy Szarych Mnichów w Kołbaczu. Było to możliwe dzięki blisko 2,5 mln zł dofinansowaniu, pozyskanemu z Rządowego Funduszu Polski Ład, na rozbudowę drogi osiedlowej w Kołbaczu.

  relacja
 • Prezydenckie medale dla małżeńskich par

  Kolejny rok i kolejne małżeńskie jubileusze w naszej gminie. Siedem par z 50-letnim stażem odebrały Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Nie zabrakło również gratulacji, pamiątkowych tabliczek i kwiatów.

  relacja

Celem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców sołectwa w sprawie propozycji nadania nazw ulic w miejscowości Żelewo.

 

 

W dniu 5 grudnia 2019 r. do Urzędu Gminy Stare Czarnowo wpłynął wniosek w tej sprawie, podpisany przez sołtys Halinę Hoduń.

Mieszkańcy sołectwa Żelewo otrzymali do swoich domów propozycje schematu przebiegu ulic w miejscowości Żelewo oraz formularz konsultacji społecznych. Każda ulica oznaczona była innym kolorem oraz innym numerem. Formularz konsultacji społecznych zawierał 3 części. W pierwszej z nich należało podać dane identyfikacyjne, ponieważ głosować mogli wyłącznie mieszkańcy sołectwa Żelewo. W drugiej części znajdowało się pytanie: „Czy popierasz pomysł nadania nazw ulic (i nowych numerów porządkowych) w miejscowości Żelewo?”, na które należało odpowiedzieć „Tak” lub „Nie”. W części trzeciej możliwe było wniesienie uwag wraz z uzasadnieniem.

 

Konsultacje społeczne były przeprowadzone:

 1. w formie protokołowanego, bezpośredniego spotkania z mieszkańcami sołectwa Żelewo, które odbyło się w dniu 14 stycznia 2020 r., o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Żelewie.
 2. poprzez składanie formularzy umożliwiających wyrażenie opinii w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Stare Czarnowo, ul. Świętego Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo z dopiskiem "konsultacje" lub przesyłanych drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@stareczarnowo.pl w terminie od dnia 16 grudnia 2019 r. do dnia 10 stycznia 2020 r.

Wyniki konsultacji podane zostały do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Czarnowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr 92.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych o zasięgu lokalnym z mieszkańcami sołectwa Żelewo w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Żelewo.
 2. Formularz konsultacyjny.
 3. Klauzula informacyjna.
 4. Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Żelewo.

 

 

 • FIO 2023-2024
 • BIP
 • ePUAP2
 • obywatel.gov.pl
 • CEIDG
 • LGD WIR
 • ZGDO
 • mapa gminy
 • plany miejscowe
 • obszary chronione
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Czyste Powietrze
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Cmentarz w Starym Czarnowie
 • Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych
 • Cyfrowa Gmina
 • RFIL
 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia