Facebook
poniedzialek, 24 stycznia 2022 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
Logo Gminy Stare Czarnowo

Za realizację programu Rodzina 500+ na terenie gminy Stare Czarnowo odpowiedzialny jest Urząd Gminy Stare Czarnowo.

 

KOMU PRZYSŁUGUJE 500+

Świadczenie w wysokości 500 zł wypłacane jest rodzicom, opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Jeśli dzieckiem lub dziećmi opiekują się oboje rodzice lub opiekunowie, świadczenie otrzyma tylko jedno z nich.

500 plus przysługuje na każde dziecko w rodzinie do 18 roku życia niezależnie od dochodu.

W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice zgodnie z planem wychowawczym dzielą się opieką nad dzieckiem, wówczas oboje mają prawo do złożenia wniosku. Otrzymają oni świadczenie proporcjonalnie do wymiaru sprawowanej opieki.


JAK I GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ w 2021 r. będą przyjmowane:

 • od 1 lutego 2021 r. - drogą elektroniczną,
 • od 1 kwietnia 2021 r. - w urzędzie lub pocztą.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo (ul. Św. Floriana 10) - na parterze w punkcie informacyjnym (w kasie).

Ponadto wnioski wraz z załącznikami można składać za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny, udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i banki krajowe świadczące usługi drogą elektroniczną spełniające określone wymogi.


WYPŁATA 500+

Kiedy 500 plus znajdzie się na naszym koncie:

 • wniosek składamy do 30 kwietnia 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 30 czerwca 2021 r.,
 • wniosek składamy od 1 maja do 31 maja 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 31 lipca 2021 r.,
 • wniosek składamy od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 31 sierpnia 2021 r.,
 • wniosek składamy od 1 lipca do 31 lipca 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 30 września 2021 r.,
 • wniosek składamy od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 31 października 2021 r.

Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.


ŚWIADCZENIE 500+

Od 2021 r. prawo do świadczenia 500+ jest ustalane na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Dla nowo urodzonych dzieci wnioski składać należy w ciągu 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka, a wówczas 500+ zostanie ustalone od miesiąca urodzenia się dziecka.


KLAUZULA INFORMACYJNA


WNIOSKI:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
 2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

INFORMACJA:

Urząd Gminy Stare Czarnowo
ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo, parter, punkt informacyjny (kasa)
tel. 91 485 70 37, 91 485 70 49

 

 • Dodatek Osłonowy
 • RPO - Wymiana pieców
 • BIP
 • ePUAP2
 • obywatel.gov.pl
 • CEIDG
 • LGD WIR
 • ZGDO
 • mapa gminy
 • plany miejscowe
 • obszary chronione
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Czyste Powietrze
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Cmentarz w Starym Czarnowie
 • RFIL
 • Fundusz Dróg Samorządowych
 • Koronawirus
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia