Facebook
piątek, 29 maja 2020 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
Logo Gminy Stare Czarnowo
 • Wielki dzień dla sołtysów

  Są aktywni, pomocni, pomysłowi i potrafią integrować mieszkańców. To sołtysi, dla których 11 marca to ważna, a właściwie wyjątkowa data. Swoje święto w gminie Stare Czarnowo obchodziło 12 sołtysów.

  relacja
 • Prezydenckie medale dla małżeńskich par

  Kolejny rok i kolejne małżeńskie jubileusze w naszej gminie. Sześć par z 60-letnim i ponad 50-letnim stażem odebrały w piątek, 6 marca 2020 roku, prezydenckie Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

  relacja
 • ​​​​​​​Glinna z nową drogą i chodnikami

  Dobiegł końca kolejny etap modernizacji drogi wojewódzkiej nr 120. W Glinnej pojawiła się nowa nawierzchnia asfaltowa oraz chodnik po obu stronach ulicy. Koszt inwestycji wyniósł ponad 700 tys. zł.

  relacja
 • Ścieżka rowerowa oficjalnie otwarta

  9 kilometrów drogi asfaltowej, jeden parking Bike&Ride, dwa miejsca przystankowe i piękne krajobrazy gminy Stare Czarnowo. To wszystko czeka na rowerzystów na drodze rowerowej ze Szczecina do Starego Czarnowa, oficjalnie otwartej w sobotę, 19 października br.

  relacja
 • Ulica Polna będzie jak nowa

  Rusza przebudowa kolejnej ważnej gminnej ulicy. Tym razem modernizację czeka ulica Polna w Starym Czarnowie od skrzyżowania z ulicą Szczecińską do wysokości rowu odwadniającego.

  relacja

Na prośbę mieszkańców wydłużyliśmy termin zapisów do czwartej edycji konkursu "Cała gmina w kwiatach". Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 czerwca br. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Żelisławcu podczas Święta Plonów.

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „Cała gmina w kwiatach” - edycja 2019, zwanego dalej Konkursem, jest Gmina Stare Czarnowo.
 2. Konkurs prowadzony jest na obszarze gminy Stare Czarnowo.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Stare Czarnowo.
 2. Celem Konkursu jest nagrodzenie najciekawszych rozwiązań w zakresie aranżacji najbliższego otoczenia domowego (ogrodów,  działek rekreacyjnych, balkonów, tarasów, skwerów, parapetów zewnętrznych na elewacjach budynków itp.) z wykorzystaniem naturalnej, żywej zieleni, kwiatów i innych elementów dekoracyjnych.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest pisemne zgłoszenie swojego udziału na formularzu zgłoszeniowym, który stanowi załącznik do regulaminu i można pobrać: w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Czarnowo (ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo, pokój nr 13), ze strony internetowej Urzędu Gminy Stare Czarnowo (www.stareczarnowo.pl) lub u swojego sołtysa.
 4. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Czarnowo (ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo, pokój nr 13).
 5. W konkursie nie mogą wziąć udziału laureaci pierwszego miejsca poprzedniej edycji konkursu „Cała gmina w kwiatach”, edycja 2018.

III. PRZEBIEG KONKURSU

 1. Okres przyjmowania zgłoszeń trwa od 10 maja do 30 czerwca 2019 roku.
 2. Konkurs trwać będzie od 1 lipca do 20 sierpnia 2019 roku. Przez cały ten okres uczestnicy Konkursu muszą dbać i pielęgnować zgłoszoną przez siebie nieruchomość np.: ogród, balkon, taras, skwer.
 3. W oparciu o nadesłane zgłoszenia, Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Stare Czarnowo, dokona dwukrotnie oceny zgłoszonych obiektów w okresie od 1 lipca do 20 sierpnia 2019 roku, po uprzednim indywidualnym uzgodnieniu z uczestnikami Konkursu terminu wizyty Komisji konkursowej.
 4. Komisja konkursowa przy ocenie obiektów będzie brała pod uwagę:
 • ogólne wrażenie estetyczne, pomysłowość, oryginalność,
 • harmonijne wkomponowanie w otoczenie,
 • dobór roślin, kompozycję kolorystyczną,
 • elementy małej architektury (donice kwiatowe, ławki, pergole, huśtawki ogrodowe itp.).
 1. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Żelisławcu podczas Święta Plonów w dniu 31 sierpnia 2019 roku.
 2. Dla zwycięzców Konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Promocji i Oświaty Urzędu Gminy Stare Czarnowo:
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania ocenianych obiektów, publikacji zdjęć w lokalnych mediach i na stronie internetowej Urzędu Gminy Stare Czarnowo oraz do podania do publicznej wiadomości danych osobowych laureatów Konkursu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

Klauzula informacyjna dot. konkursu „Cała gmina w kwiatach”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Stare Czarnowo z siedzibą: ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo, reprezentowana przez Wójta Gminy. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: sekretariat@stareczarnowo.pl, telefonicznie: (91) 485 70 20  lub osobiście w siedzibie urzędu.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Bartosz Biegus, tel. (91) 485 70 53, e-mail: iod@stareczarnowo.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

 1. art. 6, ust. 1, lit. a RODO – wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych na formularzu zgłoszeniowym.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 1. będziemy udostępniać dane osobowe, wyłącznie wówczas jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Gmina powierza również przetwarzanie danych osobowych określonej grupie podwykonawców. Zazwyczaj są to firmy informatyczne wspomagające działalność placówki od strony technicznej. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe na rzecz placówki będzie również Kancelaria Prawna, która wspiera naszą działalność od strony administracyjno-prawnej.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 5 lat, licząc od dnia złożenia wniosku.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych będzie niemożność wzięcia udziału w konkursie.

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane, stosowanie do art. 22 RODO.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
9. Posiada Pani/Pan:

 1. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (art. 7 ust. 3 RODO). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 2. prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
 3. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
 4. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO).

Załączniki:

 1. Regulamin czwartej edycji konkursu "Cała gmina w kwiatach".
 2. Formularz zgłoszeniowy do udziału w czwartej edycji konkursu "Cała gmina w kwiatach".
 3. Klauzula informacyjna.

Relacja z pierwszej edycji konkursu "Cała gmina w kwiatach", która odbyła się w 2016 roku.

Relacja z drugiej edycji konkursu "Cała gmina w kwiatach", która odbyła się w 2017 roku.

Relacja z drugiej edycji konkursu "Cała gmina w kwiatach", która odbyła się w 2018 roku.

 

 • BIP
 • ePUAP2
 • obywatel.gov.pl
 • CEIDG
 • LGD WIR
 • ZGDO
 • mapa gminy
 • plany miejscowe
 • obszary chronione
 • Cmentarz w Starym Czarnowie
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia