Facebook
piątek, 29 maja 2020 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
Logo Gminy Stare Czarnowo
 • Wielki dzień dla sołtysów

  Są aktywni, pomocni, pomysłowi i potrafią integrować mieszkańców. To sołtysi, dla których 11 marca to ważna, a właściwie wyjątkowa data. Swoje święto w gminie Stare Czarnowo obchodziło 12 sołtysów.

  relacja
 • Prezydenckie medale dla małżeńskich par

  Kolejny rok i kolejne małżeńskie jubileusze w naszej gminie. Sześć par z 60-letnim i ponad 50-letnim stażem odebrały w piątek, 6 marca 2020 roku, prezydenckie Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

  relacja
 • ​​​​​​​Glinna z nową drogą i chodnikami

  Dobiegł końca kolejny etap modernizacji drogi wojewódzkiej nr 120. W Glinnej pojawiła się nowa nawierzchnia asfaltowa oraz chodnik po obu stronach ulicy. Koszt inwestycji wyniósł ponad 700 tys. zł.

  relacja
 • Ścieżka rowerowa oficjalnie otwarta

  9 kilometrów drogi asfaltowej, jeden parking Bike&Ride, dwa miejsca przystankowe i piękne krajobrazy gminy Stare Czarnowo. To wszystko czeka na rowerzystów na drodze rowerowej ze Szczecina do Starego Czarnowa, oficjalnie otwartej w sobotę, 19 października br.

  relacja
 • Ulica Polna będzie jak nowa

  Rusza przebudowa kolejnej ważnej gminnej ulicy. Tym razem modernizację czeka ulica Polna w Starym Czarnowie od skrzyżowania z ulicą Szczecińską do wysokości rowu odwadniającego.

  relacja

Rozpoczął się trzeci nabór w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2019. Oferty należy składać w terminie do 3 czerwca 2019 r.

 

 

Konkurs obejmuje zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności:

 1. podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych,
 2. wspólne przedsięwzięcia z organizacjami pozarządowymi mające zasięg co najmniej gminny w zakresie rozwoju kultury,
 3. promocje gminy poprzez organizowanie oraz uczestnictwo w festiwalach, prezentacjach lub przeglądach krajowych i zagranicznych,
 4. wspieranie tradycji kulturalno-społecznych gminy,
 5. wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji poświęconych kulturze lub historii obszaru gminy,
 6. organizacje i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej, wspieranie działań na rzecz ochrony dziedzictwa historycznego.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 2 000 zł.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego przez oferentów jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Przy ubieganiu się o dotację oferent musi posiadać minimum 2% udział finansowy obejmujący środki własne finansowe i środki finansowe z innych źródeł.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do dofinansowania więcej niż jednej oferty lub niedofinansowywania żadnej z ofert.

Środki pochodzące z dotacji nie mogą być przeznaczone na:

 1. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
 2. zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
 3. koszty remontów, adaptacji i modernizacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania,
 4. działalność gospodarczą i polityczną,
 5. odsetki, prowizje i inne koszty pożyczek i kredytów.

Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr 35.2019 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia z dnia 13 maja 2019 r.
 2. Wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego.
 3. Wzór uproszczonego sprawozdania z wykonania zadania publicznego.


 1. Ogłoszenie wyników konkursu.

 

 • BIP
 • ePUAP2
 • obywatel.gov.pl
 • CEIDG
 • LGD WIR
 • ZGDO
 • mapa gminy
 • plany miejscowe
 • obszary chronione
 • Cmentarz w Starym Czarnowie
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia