Facebook
wtorek, 23 kwietnia 2019 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
 • Rusza budowa trasy rowerowej

  Rusza budowa długo wyczekiwanej ścieżki rowerowej, która połączy Stare Czarnowo ze Szczecinem. To jeden z elementów koncepcji spójnej sieci tras dla cyklistów na Pomorzu Zachodnim.

  relacja
 • Uroczyście obchodzili swój dzień

  Tradycyjnie bardzo uroczyście obchodzony był w gminie Stare Czarnowo Dzień Seniora. W tym roku odbył się on w piątek, 12 października. Spotkanie miało miejsce w świetlicy w Starym Czarnowie.

  relacja
 • Nowa świetlica dla mieszkańców

  Gmina Stare Czarnowo nie zwalnia tempa z inwestycjami w infrastrukturę społeczno-edukacyjno-kulturalną. W miejsce starej, niszczejącej świetlicy w Dębinie, powstał nowy obiekt.

  relacja

W dniu 16 kwietnia 2019 r. o godz. 11:00 odbędzie się V sesja Rady Gminy Stare Czarnowo.

 

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad V Sesji.

 1. stwierdzenie quorum.
 2. zapytanie o wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. przedstawienie porządku Sesji.

2. Przyjęcie protokołu III Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 stycznia 2019 r.

3. Przyjęcie protokołu IV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 lutego 2019 r.

4. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja o stanie finansowym Gminy.

 1. przedstawienie informacji.
 2. dyskusja.

7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2018 za 2018 r.

 1. dyskusja.

8. Interpelacje i zapytania Radnych.

9. Zapytania Sołtysów.

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/8/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Społecznej - druk nr 1/V.

 1. stanowiska stałych Komisji Rady.
 2. dyskusja.
 3. zgłaszanie kandydatów.
 4. podjęcie uchwały.

11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo - druk nr 2/V.

 1. stanowiska stałych Komisji Rady.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

12. Projekt uchwały w sprawie diet dla Radnych niebędących Przewodniczącym albo Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Stare Czarnowo - druk nr 3/V.

 1. stanowiska stałych Komisji Rady.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

13. Projekt uchwały w sprawie diet dla Sołtysów - druk nr 4/V.

 1. stanowiska stałych Komisji Rady.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku oraz z udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Stare Czarnowo - druk nr 5/V.

 1. stanowiska stałych Komisji Rady.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w prawie własności części wspólnych budynku mieszkalnego oraz udziałem w prawie własności gruntu nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Stare Czarnowo - druk nr 6/V.

 1. stanowiska stałych Komisji Rady.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 438/4, położonej w obrębie Stare Czarnowo - druk nr 7/V.

 1. stanowiska stałych Komisji Rady.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

17. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Klemensa Barcza w miejscowości Kołowo - druk nr 8/V.

 1. stanowiska stałych Komisji Rady.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

18. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2018 r. - druk nr 9/V.

 1. stanowiska stałych Komisji Rady.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

19. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2019-2028 - druk nr 10 / V.

 1. stanowiska stałych Komisji Rady.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

20. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych - druk nr 11/V.

 1. stanowiska stałych Komisji Rady.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

22. Wolne wnioski i informacje.

23. Zakończenie obrad V Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.


Transmisja na żywo V Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia