Facebook
piątek, 29 maja 2020 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
Logo Gminy Stare Czarnowo
 • Wielki dzień dla sołtysów

  Są aktywni, pomocni, pomysłowi i potrafią integrować mieszkańców. To sołtysi, dla których 11 marca to ważna, a właściwie wyjątkowa data. Swoje święto w gminie Stare Czarnowo obchodziło 12 sołtysów.

  relacja
 • Prezydenckie medale dla małżeńskich par

  Kolejny rok i kolejne małżeńskie jubileusze w naszej gminie. Sześć par z 60-letnim i ponad 50-letnim stażem odebrały w piątek, 6 marca 2020 roku, prezydenckie Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

  relacja
 • ​​​​​​​Glinna z nową drogą i chodnikami

  Dobiegł końca kolejny etap modernizacji drogi wojewódzkiej nr 120. W Glinnej pojawiła się nowa nawierzchnia asfaltowa oraz chodnik po obu stronach ulicy. Koszt inwestycji wyniósł ponad 700 tys. zł.

  relacja
 • Ścieżka rowerowa oficjalnie otwarta

  9 kilometrów drogi asfaltowej, jeden parking Bike&Ride, dwa miejsca przystankowe i piękne krajobrazy gminy Stare Czarnowo. To wszystko czeka na rowerzystów na drodze rowerowej ze Szczecina do Starego Czarnowa, oficjalnie otwartej w sobotę, 19 października br.

  relacja
 • Ulica Polna będzie jak nowa

  Rusza przebudowa kolejnej ważnej gminnej ulicy. Tym razem modernizację czeka ulica Polna w Starym Czarnowie od skrzyżowania z ulicą Szczecińską do wysokości rowu odwadniającego.

  relacja

Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stare Czarnowo przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, działki 128/2, 128/6 i 128/10, położonych w Kartnie.

 

Oznaczenie Nieruchomości wg księgi Wieczystej oraz katastru Nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji geodezyjnej numerem działki 128/2, położona w obrębie geodezyjnym Kartno Gmina Stare Czarnowo. Nieruchomość posiada KW nr SZ1Y/00032126/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Gryfinie.

Powierzchnia Nieruchomości: 870 m2

Opis Nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji geodezyjnej numerem działki 128/2, o pow. 870 m2, położona w obrębie geodezyjnym Kartno Gmina Stare Czarnowo, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie. Nieruchomość stanowi własność Gminy Stare Czarnowo. Rodzaj użytku „PsV, „N”. Teren działki równy. Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta, nieogrodzona, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – nieruchomość bezpośrednio przylega do ulicy Końcowej w miejscowości Kartno. Działka położona w zasięgu sieci uzbrojenia technicznego – energia elektryczna, wodociąg i kanalizacja przebiegają w ul. Końcowej. Na wykonanie przyłączy do działki wymagana jest zgoda dysponentów poszczególnych sieci uzbrojenia technicznego.  Działka położona w miejscowości Kartno w kompleksie kilku działek budowlanych, na obrzeżach wsi, przy ul. Końcowej. Miejscowość Kartno położona jest przy drodze Gryfino – Stare Czarnowo w odległości ok. 8 km od siedziby Gminy Stare Czarnowo.

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Wójt Gminy Stare Czarnowo w dniu 12.02.2019 r. wydał Decyzję Nr 7/2019 o warunkach zabudowy dla działki nr 128/2 W Kartnie:

 1. Rodzaj zabudowy: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 2. Funkcja zabudowy: budowa budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą.

Termin zagospodarowania Nieruchomości: nie dotyczy.

Cena nieruchomości: 56.000,00 zł + 23 % Podatku VAT

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu Użytkowania wieczystego, najmu, dzierżawy: nie dotyczy.

Termin wnoszenia opłat: Kwota sprzedaży nieruchomości płatna w całości przed podpisaniem aktu notarialnego.

Zasady aktualizacji opłat: Cena ustalona na podstawie operatu szacunkowego, płatna jednorazowo.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży: Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie Uchwały Nr XXXIV/268/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30.01.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 128/2, położonej w obrębie Kartno stanowiącej mienie Gminy Stare Czarnowo.

Informacja o obciążeniach i zobowiązaniach: Brak.

Uwagi: W cenie nieruchomości uwzględniono koszty przygotowania do sprzedaży.


Oznaczenie Nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji geodezyjnej numerem działki 128/6, położona w obrębie geodezyjnym Kartno Gmina Stare Czarnowo. Nieruchomość posiada KW nr SZ1Y/00032125/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Gryfinie.

Powierzchnia nieruchomości: 0,1633 ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji geodezyjnej numerem działki 128/6, o pow. 0,1633 ha, położona w obrębie geodezyjnym Kartno Gmina Stare Czarnowo, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie. Nieruchomość stanowi własność Gminy Stare Czarnowo. Działka powstała z podziału działki nr 128/1, położonej w obrębie Kartno Gmina Stare Czarnowo. Rodzaj użytku „RIIIb”. Teren działki równy. Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta, nieogrodzona, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Polnej w miejscowości Kartno. Działka jest nieuzbrojona, zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie terenów uzbrojonych w energię elektryczną, wodociąg, kanalizację. Działka położona w miejscowości Kartno w kompleksie kilku działek budowlanych, na obrzeżach wsi. Miejscowość Kartno położona jest przy drodze Gryfino – Stare Czarnowo, w odległości 8 km od siedziby Gminy Stare Czarnowo.

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego stracił ważność z dniem 31.12.2003 r. Uchwała Nr XLII/319/18 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo przedmiotowy teren oznaczony symbolem MN, U – teren zabudowy mieszkaniowej oraz mieszkaniowej z usługami.

Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie dotyczy.

Cena nieruchomości: 73.000,00 zł + 23 % Podatku VAT.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu, dzierżawy: Nie dotyczy.

Termin wnoszenia opłat: Kwota sprzedaży nieruchomości płatna w całości przed podpisaniem aktu notarialnego.

Zasady aktualizacji opłat: Cena ustalona na podstawie operatu szacunkowego, płatna jednorazowo.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży: Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie Uchwały Nr XXXIII/234/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6.10.2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Kartno w drodze przetargu nieograniczonego.

Informacja o obciążeniach i zobowiązaniach: brak.

Uwagi: W cenie nieruchomości uwzględniono koszty przygotowania do sprzedaży. 


Oznaczenie Nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji geodezyjnej numerem działki 128/10, położona w obrębie geodezyjnym Kartno Gmina Stare Czarnowo. Nieruchomość posiada KW nr SZ1Y/00032125/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Gryfinie.

Powierzchnia nieruchomości: 0,1378 ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji geodezyjnej numerem działki 128/10, o pow. 0,1378 ha, położona w obrębie geodezyjnym Kartno Gmina Stare Czarnowo, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie. Nieruchomość stanowi własność Gminy Stare Czarnowo. Działka powstała z podziału działki nr 128/1, położonej w obrębie Kartno Gmina Stare Czarnowo. Rodzaj użytku „RIIIb” i „RIVa”. Teren działki równy. Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta, nieogrodzona, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej powiatowej oraz do ulicy Polnej w miejscowości Kartno. Działka jest nieuzbrojona, zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie terenów uzbrojonych w energię elektryczną, wodociąg, kanalizację. Działka położona w miejscowości Kartno w kompleksie kilku działek budowlanych, na obrzeżach wsi. Miejscowość Kartno położona jest przy drodze Gryfino – Stare Czarnowo w odległości ok. 8 km od siedziby Gminy Stare Czarnowo.

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Wójt Gminy Stare Czarnowo w dniu 11.02.2019 r. wydał Decyzję Nr 6/2019 o warunkach zabudowy dla działki nr 128/10 W Kartnie. 

 1. Rodzaj zabudowy: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 2. Funkcja zabudowy: budowa budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą.

Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie dotyczy.

Cena nieruchomości: 56.000,00 zł + 23 % Podatku VAT.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu, dzierżawy: Nie dotyczy.

Termin wnoszenia opłat: Kwota sprzedaży nieruchomości płatna w całości przed podpisaniem aktu notarialnego.

Zasady aktualizacji opłat: Cena ustalona na podstawie operatu szacunkowego, płatna jednorazowo.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży: Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie Uchwały Nr XXXIII/234/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6.10.2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Kartno w drodze przetargu nieograniczonego.

Informacja o obciążeniach i zobowiązaniach: brak.

Uwagi: W cenie nieruchomości uwzględniono koszty przygotowania do sprzedaży.


 1. Stosownie do art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 przywołanej ustawy – termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wynosi 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
 2. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Czarnowie, na tablicach ogłoszeń u sołtysów, ogłoszenia w prasie lokalnej oraz zostaje zamieszczony na stronie Urzędu Gminy Stare Czarnowo: www.stareczrnowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Starym Czarnowie: bip.stareczarnowo.pl., na okres 21 dni, od dnia wywieszenia na tablicy ogłoszeń.
 3. Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Stare Czarnowo od poniedziałku do piątku - pokój nr 26 lub telefonicznie: 91 485 70 45.

 

 • BIP
 • ePUAP2
 • obywatel.gov.pl
 • CEIDG
 • LGD WIR
 • ZGDO
 • mapa gminy
 • plany miejscowe
 • obszary chronione
 • Cmentarz w Starym Czarnowie
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia