Facebook
poniedzialek, 25 marca 2019 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
 • Uroczyście obchodzili swój dzień

  Tradycyjnie bardzo uroczyście obchodzony był w gminie Stare Czarnowo Dzień Seniora. W tym roku odbył się on w piątek, 12 października. Spotkanie miało miejsce w świetlicy w Starym Czarnowie.

  relacja
 • Nowa świetlica dla mieszkańców

  Gmina Stare Czarnowo nie zwalnia tempa z inwestycjami w infrastrukturę społeczno-edukacyjno-kulturalną. W miejsce starej, niszczejącej świetlicy w Dębinie, powstał nowy obiekt.

  relacja
 • Drogowa rewolucja w Kołbaczu

  Trzy główne ciągi komunikacyjne w Kołbaczu przeszły gruntowną przebudowę. Modernizacji poddano ulice Bogusława, Cystersów i Szarych Mnichów.

  relacja
 • ​​​​​​​Święto plonów w Kołbaczu

  Rolnicy z gminy Stare Czarnowo podziękowali za tegoroczne plony. Tradycyjnie nie brakowało barwnego korowodu z kolorowymi wieńcami dożynkowymi, zabaw i konkursów, a także specjałów lokalnego jadła czy muzyki.

  relacja

W dniu 26 lutego 2019 r. o godz. 11:00 odbędzie się IV sesja Rady Gminy Stare Czarnowo.

 

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad IV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 • stwierdzenie quorum,
 • zapytanie o wnioski w sprawie zmiany porządku obrad,
 • przedstawienie porządku sesji.

2. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 stycznia 2019 r.

3. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja o stanie finansowym Gminy.

 • informacja o stanie finansowym Gminy,
 • dyskusja.

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie Gminy w 2018 r. oraz działania zmniejszające przestępczość na terenie gminy.

 • informacja o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie Gminy w 2018 r. oraz działania zmniejszające przestępczość na terenie gminy,
 • dyskusja.

7. Informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu za 2018 r.

 • informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu za 2018 r. - druk nr 1/IV,
 • dyskusja.

8. Sprawozdanie za 2018 r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Czarnowo.

 • sprawozdanie za 2018 r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Czarnowo - druk nr 2/IV,
 • dyskusja.

9. Informacja dotycząca realizacji programu ferii zimowych w 2019 r. (Zespół Szkół w Kołbaczu, biblioteka, świetlice, klub sportowy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

 • informacja dotycząca realizacji programu ferii zimowych w 2019 r. (Zespół Szkół w Kołbaczu, biblioteka, świetlice, klub sportowy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) - druk nr 3/IV.
 • dyskusja.

10. Informacje o rozwoju infrastruktury sportowo - rekreacyjnej (place zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska) za 2018 r.

 • informacje o rozwoju infrastruktury sportowo - rekreacyjnej (place zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska) za 2018 r. - druk nr 4/IV,
 • dyskusja.

11. Sprawozdanie z działalności Sołtysów za 2018 r.

12. Interpelacje i zapytania Radnych.

13. Zapytania Sołtysów.

14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2019 r. - druk nr 5/IV.

 • stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości służących wykonywaniu usług komunalnych - druk nr 6/IV.

 • stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stare Czarnowo na 2019 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na 2019 rok - druk nr 7/IV.

 • stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

17. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 - druk nr 8/IV.

 • stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

19. Wolne wnioski i informacje.

20. Zakończenie obrad IV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia