Facebook
poniedzialek, 25 marca 2019 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
 • Uroczyście obchodzili swój dzień

  Tradycyjnie bardzo uroczyście obchodzony był w gminie Stare Czarnowo Dzień Seniora. W tym roku odbył się on w piątek, 12 października. Spotkanie miało miejsce w świetlicy w Starym Czarnowie.

  relacja
 • Nowa świetlica dla mieszkańców

  Gmina Stare Czarnowo nie zwalnia tempa z inwestycjami w infrastrukturę społeczno-edukacyjno-kulturalną. W miejsce starej, niszczejącej świetlicy w Dębinie, powstał nowy obiekt.

  relacja
 • Drogowa rewolucja w Kołbaczu

  Trzy główne ciągi komunikacyjne w Kołbaczu przeszły gruntowną przebudowę. Modernizacji poddano ulice Bogusława, Cystersów i Szarych Mnichów.

  relacja
 • ​​​​​​​Święto plonów w Kołbaczu

  Rolnicy z gminy Stare Czarnowo podziękowali za tegoroczne plony. Tradycyjnie nie brakowało barwnego korowodu z kolorowymi wieńcami dożynkowymi, zabaw i konkursów, a także specjałów lokalnego jadła czy muzyki.

  relacja

Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, część działki nr 288/24, położonej w obrębie ewidencyjnym Glinna.

 

 

Oznaczenie nieruchomości: SZ1Y/00053553/3, obręb Glinna dz. nr 288/24, powierzchnia do dzierżawy 28 m2.

Terminy zagospo darowania. Wysokość stawek procentowych za oddanie w użytkowanie wieczyste: nie dotyczy.

Opis nieruchomości: Część działki nr 288/24, położonej w obrębie ewidencyjnym Glinna Gmina Stare Czarnowo, o powierzchni 5575 m2.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania: Dla nieruchomości brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo, uchwalonym Uchwałą Nr IV/31/2002 z dnia 30.12.2002 r., zmiana przyjęta Uchwałą  Nr XI/73/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28.10.2011 r., zmieniona Uchwałą Nr XXI/182/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31.10.2016 r., teren działki znajduje się w strefie rozwoju zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowej z usługami (MN i MN, U) oraz w granicach zlewni jeziora Miedwie.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy (czynsz za dzierżawę miesięczny): 39,20 zł + 23 % VAT płatne do 15 każdego miesiąca.

Informacja o przeznaczeniu do najmu: Uchwała Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo, na okres trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszonie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w miejscowości Glinna w dniach 28.12.2018 r. do 17.01.2019 r. oraz zamieszczono na stronach internetowych Urzędu Gminy Stare Czarnowo i w prasie lokalnej.

Termin składania wniosków o nabycie powyższych nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, stosownie do art. 34 ust. 1 i 2 ww. ustawy wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia