Facebook
poniedzialek, 25 marca 2019 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
 • Uroczyście obchodzili swój dzień

  Tradycyjnie bardzo uroczyście obchodzony był w gminie Stare Czarnowo Dzień Seniora. W tym roku odbył się on w piątek, 12 października. Spotkanie miało miejsce w świetlicy w Starym Czarnowie.

  relacja
 • Nowa świetlica dla mieszkańców

  Gmina Stare Czarnowo nie zwalnia tempa z inwestycjami w infrastrukturę społeczno-edukacyjno-kulturalną. W miejsce starej, niszczejącej świetlicy w Dębinie, powstał nowy obiekt.

  relacja
 • Drogowa rewolucja w Kołbaczu

  Trzy główne ciągi komunikacyjne w Kołbaczu przeszły gruntowną przebudowę. Modernizacji poddano ulice Bogusława, Cystersów i Szarych Mnichów.

  relacja
 • ​​​​​​​Święto plonów w Kołbaczu

  Rolnicy z gminy Stare Czarnowo podziękowali za tegoroczne plony. Tradycyjnie nie brakowało barwnego korowodu z kolorowymi wieńcami dożynkowymi, zabaw i konkursów, a także specjałów lokalnego jadła czy muzyki.

  relacja

W dniu 18 grudnia 2018 r. o godz. 11:00 odbędzie się II sesja Rady Gminy Stare Czarnowo.

 

 

 

Porządek obrad:

1) Otwarcie obrad II sesji:

 • stwierdzenie quorum,
 • powołanie sekretarza obrad,
 • zapytanie o wnioski w sprawie zmiany porządku obrad,
 • przedstawienie porządku sesji.

2) Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 listopada 2018 r.

3) Informacja o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

4) Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5) Informacja o stanie finansowym Gminy:

 • dyskusja.

6) Interpelacje i zapytania Radnych.

7) Zapytania Sołtysów.

8) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/5/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - druk nr 1/II:

 • stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

9) Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - druk nr 2/II:

 • stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

10) Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023 - druk nr 3/II:

 • stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

11) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023 - druk nr 4/II:

 • stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

12) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Stare Czarnowo, na okres trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - druk nr 5/II:

 • stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

13) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Stare Czarnowo - druk nr 6/II:

 • stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

14) Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Stare Czarnowo na 2018 rok - druk nr 7/II:

 • stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

15) Wolne wnioski.

16) Zakończenie obrad II Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia