Facebook
środa, 24 lipca 2019 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
 • Ulica Polna będzie jak nowa

  Rusza przebudowa kolejnej ważnej gminnej ulicy. Tym razem modernizację czeka ulica Polna w Starym Czarnowie od skrzyżowania z ulicą Szczecińską do wysokości rowu odwadniającego.

  relacja
 • Nowy dach w Kołbaczu

  Wielorodzinny budynek komunalny przy ulicy Warcisława 7 w Kołbaczu będzie miał nowy dach. Prace przy wymianie poszycia zakończą się w połowie września br. Gmina Stare Czarnowo przeznaczy na ten cel 210 tys. zł.

  relacja
 • II Jarmark Cysterski za nami

  Pokaz historyczny, prezentacje wystawców czy stoiska wystawiennicze - tak wyglądał II Jarmark Cysterski, który stał się kulturalnym wydarzeniem znakomicie integrującym lokalne środowiska.

  relacja
 • Turniej pełen emocji

  Drużyna Abimulana zwyciężyła w tegorocznej edycji turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Stare Czarnowo. Do rywalizacji na stadionie w Kołbaczu przystąpiło dziewięć gminnych ekip. Emocje trwały do samego końca.

  relacja
 • Rusza budowa trasy rowerowej

  Rusza budowa długo wyczekiwanej ścieżki rowerowej, która połączy Stare Czarnowo ze Szczecinem. To jeden z elementów koncepcji spójnej sieci tras dla cyklistów na Pomorzu Zachodnim.

  relacja

Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stare Czarnowo przeznaczonych do zbycia - zamiany, działka ewidencyjna nr 214/3, położona w obrębie Binowo.

 

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: działka ewidencyjna nr 214/3, położona w obrębie Binowo Gmina Stare Czarnowo, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00062670/5.

Powierzchnia nieruchomości: 0,0572 ha.

Opis nieruchomości: Działka oznaczona nr 214/1, położona w obrębie Binowo, stanowi drogę śródpolną w sąsiedztwie gruntów ornych.

Przeznaczenie nieruchomości w MPZP: Działka nie jest objęta MPZP w Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowa wchodzi w zakres terenów określonych, jako grunty rolne zmeliorowane.

Termin zagospodarowania: nie dotyczy.

Cena Nieruchomości: 2.999,00 zł (VAT zwolniony), słownie; dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy.

Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy.

Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.

Informacja o przeznaczeniu do zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę, użyczenie: Rada Gminy Stare Czarnowo Uchwałą nr XXVII/223/2017 z dnia 30.05.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych wyraziła zgodę zamianę ww. nieruchomości.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości: sześć tygodni od chwili wywieszenia Wykazu.

Zobowiązania i obciążenia na nieruchomości: brak obciążeń i zobowiązań.

Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stare Czarnowo oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń we wszystkich miejscowościach Gminy Stare Czarnowo, ogłoszenia w prasie lokalnej oraz zostaje zamieszczony na stronach internetowej Urzędu Gminy Stare Czarnowo: bip.stareczarnowo.pl, www.stareczarnowo.pl

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia