Facebook
poniedzialek, 25 marca 2019 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
 • Uroczyście obchodzili swój dzień

  Tradycyjnie bardzo uroczyście obchodzony był w gminie Stare Czarnowo Dzień Seniora. W tym roku odbył się on w piątek, 12 października. Spotkanie miało miejsce w świetlicy w Starym Czarnowie.

  relacja
 • Nowa świetlica dla mieszkańców

  Gmina Stare Czarnowo nie zwalnia tempa z inwestycjami w infrastrukturę społeczno-edukacyjno-kulturalną. W miejsce starej, niszczejącej świetlicy w Dębinie, powstał nowy obiekt.

  relacja
 • Drogowa rewolucja w Kołbaczu

  Trzy główne ciągi komunikacyjne w Kołbaczu przeszły gruntowną przebudowę. Modernizacji poddano ulice Bogusława, Cystersów i Szarych Mnichów.

  relacja
 • ​​​​​​​Święto plonów w Kołbaczu

  Rolnicy z gminy Stare Czarnowo podziękowali za tegoroczne plony. Tradycyjnie nie brakowało barwnego korowodu z kolorowymi wieńcami dożynkowymi, zabaw i konkursów, a także specjałów lokalnego jadła czy muzyki.

  relacja

Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo przeznaczonej do oddania w użyczenie, lokal użytkowy na parterze budynku Urzędu Gminy Stare Czarnowo.

 

 

Oznaczenie Nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: lokal użytkowy na parterze budynku Urzędu Gminy Stare Czarnowo, przy ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo posadowiony na działce nr 392/12. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Gryfinie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1Y/00068686/2.

Powierzchnia nieruchomości: lokal użytkowy o pow. użytkowej 111,42 m2. Działka nr 392/12, o pow. 0,18 ha.

Opis nieruchomości: lokal użytkowy na parterze budynku Urzędu Gminy Stare Czarnowo, przy ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Gryfinie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1Y/00068686/2. Pomieszczenia gospodarcze, położone w budynku niemieszkalnym, posadowionym na nieruchomości oznaczonej nr działki 392/12, o powierzchni 0,18 ha, położonej w obrębie Stare Czarnowo, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie. Właścicielem gruntu działki jest Gmina Stare Czarnowo. Lokal użytkowy składa się z boksu garażowego o pow. użytkowej 43,84 m2 , boksu garażowego o pow. użytkowej 44,73 m2 , przedsionka o pow. użytkowej 3,98 m2 ,  wc o pow. użytkowej 4,15 m2 , natrysku o pow. użytkowej 1,60 m2 i magazynu o pow. użytkowej 13,12 m2 . Wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralne ogrzewanie.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Przedmiotowa nieruchomość jest objęta planem przyjętym Uchwały Nr XLII/298/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stare Czarnowo części obrębu Stare Czarnowo. Przedmiotowy teren oznaczony symbolami: 66 UA - usługi administracji, 028 - drogi publiczne klasy dojazdowej.

Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy - pomieszczenia stanowią siedzibę OSP Stare Czarnowo.

Cena nieruchomości: nie dotyczy.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu, dzierżawy: nie dotyczy.

Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy.

Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży: umowa użyczenia na czas nieoznaczony.

Informacja o obciążeniach i zobowiązaniach: na KW SZ1Y/00068686/2 brak obciążeń i zobowiązań.

 1. Stosownie do art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 przywołanej ustawy – o przysługującym pierwszeństwie w nabyciu nieruchomości - nie dotyczy.
 2. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Czarnowie, na tablicach ogłoszeń we wszystkich miejscowościach Gminy Stare Czarnowo, ogłoszenia w prasie lokalnej oraz zostaje podany na stronie Urzędu Gminy Stare Czarnowo: http://bip.stareczarnowo.pl/, na okres 21 dni, od dnia wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

Załącznik:

 1. Wykaz nieruchomości.

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia