Facebook
niedziela, 25 marca 2018 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
 • Wielki dzień dla sołtysów

  11 marca to ważna data dla polskich sołtysów, bez których żadna lokalna demokracja nie miałaby prawa istnieć. Święto to obchodzono także w gminie Stare Czarnowo, gdzie jest 12 sołtysów.

  relacja
 • Drogowa rewolucja w Kołbaczu

  Trzy główne ulice w Kołbaczu czeka gruntowna przebudowa. Umowa z wykonawcą inwestycji na ulicach: Bogusława, Cystersów i Szarych Mnichów została już podpisana. Efekty transportowych zmian poznamy w czerwcu 2018 roku.

  relacja
 • Świetlica w Kartnie otwarta

  Dla wielu była marzeniem. Teraz służyć będzie mieszkańcom. Nowa wiejska świetlica - bo o niej mowa - powstała w Kartnie. Uroczyste otwarcie obiektu nastąpiło w sobotę, 27 stycznia 2018 roku.

  relacja
 • Tu powstanie nowa świetlica

  Gmina nie zwalnia tempa z inwestycjami. W tym roku w miejsce starej, rozpadającej się świetlicy w Dębinie, powstanie nowy obiekt. Z kolei świetlica w Kołbaczu doczeka się przebudowy.

  relacja
 • Przebudowano drogę w Żelewie

  Nowe pół kilometra infrastruktury transportowej cieszy mieszkańców Żelewa. Chodzi o przebudowaną drogę gminną. Prace zakończono na początku grudnia 2017 roku.

  relacja

W dniu 22 lutego 2018 r. o godz. 11:00 odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Stare Czarnowo.

 

 

 

Porządek obrad:

1) Otwarcie obrad XXXV Sesji:

 • stwierdzenie quorum,
 • powołanie sekretarza obrad,
 • zapytanie o wnioski w sprawie zmiany porządku obrad,
 • przedstawienie porządku Sesji.

2) Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2018 r.

3) Informacja o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

4) Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5) Sprawozdanie Wójta z realizacji podjętych uchwał i wniosków w 2017 r. – druk nr 12/XXXV.

6) Informacja o stanie finansowym Gminy:

 • dyskusja.

7) Interpelacje i zapytania Radnych.

8) Zapytania Sołtysów.

9) Sprawozdania z działalności Sołtysów za 2017 r. – druk nr 13/XXXV.

10) Informacja dotycząca realizacji programu ferii zimowych (biblioteka, świetlice, klub sportowy) – druk nr 1/XXXV.

11) Informacja o rozwoju infrastruktury sportowo – rekreacyjnej (place zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska) – druk 2/XXXV.

12) Sprawozdanie za 2017 r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Czarnowo – druk nr 3/XXXV.

13) Informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu za 2017 r. – druk nr 4/XXXV.

14) Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 za 2017 r. – druk nr 5/XXXV.

15) Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie – druk nr 6/XXXV:

 • stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

16) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2018 rok – druk nr 7/XXXV:

 • stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

17) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2018 rok – druk nr 8/XXXV:

 • stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

18) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/271/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Stare Czarnowo na 2018 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Stare Czarnowo na 2018 rok – druk nr 9/XXXV:

 • stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

19) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Stare Czarnowo na okres trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – druk nr 10/XXXV:

 • stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

20) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stare Czarnowo w 2018 roku – druk nr 11/XXXV:

 • stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

21) Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania Radnych oraz Sołtysów.

22) Wolne wnioski.

23) Zakończenie obrad XXXV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.