Facebook
piątek, 28 kwietnia 2017 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
 • Cała gmina w kwiatach

  Ruszyły zapisy do drugiej edycji konkursu "Cała gmina w kwiatach". Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 maja br. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Starym Czarnowie podczas Święta Plonów.

  relacja
 • Magiczne chwile w Glinnej

  Ponad 180 osób bawiło się na Gminnym Dniu Seniora w Glinnej. Nie zabrakło wielu niespodzianek, gromkich stu lat i życzeń długiego, spokojnego i dostatniego życia.

  relacja
 • Kolejna ulica wyremontowana

  Uroczyście otwarto do ruchu wyremontowaną ulicę Cichą w Starym Czarnowie. Mieszkańcy na tą wyjątkową okazje przygotowali pyszny tort.

  relacja
 • To były wyjątkowo udane dożynki

  W Kartnie „Święto Plonów” odbyło się po raz pierwszy w historii. Gospodarze z uśmiechem częstowali pysznymi ciastami, żurkiem oraz staroczarnowskimi specjałami.

  relacja
 • Na koniec marsz na orientację

  Zakończył się realizowany od lipca 2015 r. projekt „Alarm ! Aktywizujmy”. Na koniec blisko setka dzieci z gminy Stare Czarnowo wzięła udział w marszu na orientację.

  relacja
 • Za nami pierwsze Święto Mleka!

  W dniach 4 i 5 czerwca 2016 r. w Glinnej, po raz pierwszy odbyło się Święto Mleka i Zwierząt Hodowlanych. Furorę zrobiła sztuczna krowa, którą dzieci pomalowały farbami.

  relacja

Ruszyły zapisy do drugiej edycji konkursu "Cała gmina w kwiatach". Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 maja br. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Starym Czarnowie podczas Święta Plonów.

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „Cała gmina w kwiatach”, zwanego dalej Konkursem, jest wójt gminy Stare Czarnowo.
 2. Konkurs prowadzony jest na obszarze gminy Stare Czarnowo.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Stare Czarnowo.
 2. Celem Konkursu jest nagrodzenie najciekawszych rozwiązań w zakresie aranżacji najbliższego otoczenia domowego (ogrodów, balkonów, tarasów, skwerów, parapetów zewnętrznych na elewacjach budynków itp.) z wykorzystaniem naturalnej, żywej zieleni, kwiatów i innych elementów dekoracyjnych.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest pisemne zgłoszenie swojego udziału na formularzu zgłoszeniowym, który stanowi załącznik do regulaminu i można pobrać: w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Czarnowo (ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo, pokój nr 13), ze strony internetowej Urzędu Gminy Stare Czarnowo (www.stareczarnowo.pl) lub u swojego sołtysa.
 4. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Czarnowo (ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo, pokój nr 13).
 5. W konkursie nie mogą wziąć udziału laureaci pierwszego miejsca poprzedniej edycji konkursu „Cała gmina w kwiatach”.

 

III. PRZEBIEG KONKURSU

 1. Okres przyjmowania zgłoszeń trwa od 10 kwietnia do 31 maja 2017 roku.
 2. Konkurs trwać będzie od 1 czerwca do 31 lipca 2017 roku. Przez cały ten okres uczestnicy Konkursu muszą dbać i pielęgnować zgłoszoną przez siebie nieruchomość np.: ogród, balkon, taras, skwer.
 3. W oparciu o nadesłane zgłoszenia, Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Stare Czarnowo, dokona dwukrotnie oceny zgłoszonych obiektów w okresie od 1 czerwca do 31 lipca 2017 roku, po uprzednim indywidualnym uzgodnieniu z uczestnikami Konkursu terminu wizyty Komisji konkursowej.
 4. Komisja konkursowa przy ocenie obiektów będzie brała pod uwagę:
 • ogólne wrażenie estetyczne, pomysłowość, oryginalność,
 • harmonijne wkomponowanie w otoczenie,
 • dobór roślin, kompozycję kolorystyczną,
 • elementy małej architektury (donice kwiatowe, ławki, pergole, huśtawki ogrodowe itp.).
 1. Zgłoszenia rozpatrywane będą w dwóch kategoriach:
 1. najładniejszy balkon, taras, parapetów zewnętrznych na elewacjach budynków,
 2. najładniejszy ogród i skwer.
 1. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Starym Czarnowie podczas Święta Plonów w dniu 26 sierpnia 2017 roku.
 2. Dla zwycięzców Konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Promocji i Oświaty Urzędu Gminy Stare Czarnowo:
 1. e-mail: dadamska@stareczarnowo.pl,
 2. nr tel.: (91) 485 70 52,
 3. fax: (91) 485 70 60.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania ocenianych obiektów, publikacji zdjęć w lokalnych mediach i na stronie internetowej Urzędu Gminy Stare Czarnowo oraz do podania do publicznej wiadomości danych osobowych laureatów Konkursu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

 

Załączniki:

 1. Regulamin drugiej edycji konkursu "Cała gmina w kwiatach".
 2. Formularz zgłoszeniowy do udziału w drugiej edycji konkursu "Cała gmina w kwiatach".

 

Relacja z pierwszej edycji konkursu "Cała gmina w kwiatach", która odbyła się w 2016 roku.

 

 • BIP
 • ePUAP
 • obywatel.gov.pl
 • CEiDG
 • ZGDO
 • WiR
 • Geoportal
 • Święto Mleka
 • Gmina w kwiatach 2017