Facebook
piątek, 28 kwietnia 2017 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
 • Cała gmina w kwiatach

  Ruszyły zapisy do drugiej edycji konkursu "Cała gmina w kwiatach". Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 maja br. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Starym Czarnowie podczas Święta Plonów.

  relacja
 • Magiczne chwile w Glinnej

  Ponad 180 osób bawiło się na Gminnym Dniu Seniora w Glinnej. Nie zabrakło wielu niespodzianek, gromkich stu lat i życzeń długiego, spokojnego i dostatniego życia.

  relacja
 • Kolejna ulica wyremontowana

  Uroczyście otwarto do ruchu wyremontowaną ulicę Cichą w Starym Czarnowie. Mieszkańcy na tą wyjątkową okazje przygotowali pyszny tort.

  relacja
 • To były wyjątkowo udane dożynki

  W Kartnie „Święto Plonów” odbyło się po raz pierwszy w historii. Gospodarze z uśmiechem częstowali pysznymi ciastami, żurkiem oraz staroczarnowskimi specjałami.

  relacja
 • Na koniec marsz na orientację

  Zakończył się realizowany od lipca 2015 r. projekt „Alarm ! Aktywizujmy”. Na koniec blisko setka dzieci z gminy Stare Czarnowo wzięła udział w marszu na orientację.

  relacja
 • Za nami pierwsze Święto Mleka!

  W dniach 4 i 5 czerwca 2016 r. w Glinnej, po raz pierwszy odbyło się Święto Mleka i Zwierząt Hodowlanych. Furorę zrobiła sztuczna krowa, którą dzieci pomalowały farbami.

  relacja

Ruszyły zapisy do biegów ultra szlakami Puszczy Bukowej "Puszczygór" i "Puszczygórka". Start już 27 maja 2017 r.

 

 

 

 1. ORGANIZATOR

Organizatorem biegów jest Stowarzyszenie "Puszczyk Bukowy" a Gmina Stare Czarnowo jest partnerem zawodów.

 1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
 • Bieg główny PUSZCZYGÓR odbędzie się w dniu 27 maja 2017 roku (sobota), start o godz. 6:00.
 • Bieg główny PUSZCZYGÓRKA odbędzie się w dniu 27 maja 2017 roku (sobota), start o godz. 10:00.
 • Bieg dzieci odbędzie się w dniu 27 maja 2017 roku (sobota), start o godz. 9:00.
 • Trasa biegów będzie przebiegać szlakami i ścieżkami Puszczy Bukowej.
 1. TRASA
 • Bieg główny PUSZCZYGÓR będzie rozgrywany na dystansie ok. 55 km. Większość trasy biegu będzie prowadziła turystycznymi szlakami Puszczy Bukowej z niewielkimi odcinkami po drogach asfaltowych lub poza szlakiem (po leśnych ścieżkach).
 • Limit czasowy to 8h.
 • Bieg towarzyszący PUSZCZYGÓRKA będzie rozgrywany na dystansie ok. 15 km. Większość trasy biegu będzie prowadziła turystycznymi szlakami Puszczy Bukowej z niewielkimi odcinkami po drogach asfaltowych lub poza szlakiem (po leśnych ścieżkach).
 • Limit czasowy to 3h.
 • Trasa będzie wyznaczona w terenie szlakami turystycznymi oraz dodatkowymi oznaczeniami organizatora. Ostateczny przebieg trasy zostanie wyznaczony najpóźniej na tydzień przed biegiem i zostanie przedstawiony na stronie www.puszczygor.pl. Trasa biegu zostanie wyraźnie oznaczona.

Puszczygór:

Puszczygórka:

 

 1. ZASADY UCZESTNICTWA

W zawodach może wziąć udział każdy, kto:

 • do dnia 27 maja 2017 roku ukończy 18 lat;
 • złoży w Biurze Zawodów pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu;
 • opłaci wpisowe.
 1. ZGŁOSZENIA
 • Zapisy do Biegu PUSZCZYGÓR odbywać się będą w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.super-sport.com.pl do 30.04.2017.
 • Limit uczestników w każdym z biegów ustalono na 300 osób. Listy Startowe zostaną zamknięte po wyczerpaniu limitów (o kolejności zgłoszeń decyduje data wpływu wpisowego na konto Stowarzyszenia).
 • Informacja o zamknięciu Listy Startowej zamieszczona zostanie na stronie internetowej biegu www.puszczygor.pl oraz na platformie Facebook, @PUSZCZYGOR. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany limitów uczestników zawodów.
 1. ORGANIZATOR ZAPEWNIA
 • numer startowy wraz z chipem oraz agrafkami,
 • elektroniczny pomiaru czasu,
 • pamiątkową koszulkę FINISHERA (tylko dla osób, które ukończą zawody mieszcząc się w limicie czasowym),
 • pamiątkowy medal (tylko dla osób, które ukończą zawody w limicie czasowym),
 • napoje (woda, napój izotoniczny) na trasie biegu,
 • worek foliowy na bagaż osobisty do przechowania w Depozycie,
 • oznakowanie trasy, Biura Zawodów oraz Depozytu, w którym uczestnicy będą mogli składać rzeczy na czas trwania biegu,
 • depozyt zlokalizowany będzie w pobliżu START/META,
 • relację fotograficzną z biegu,
 • opiekę ratowników medycznych podczas trwania imprezy.
 1. ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH

Weryfikacja zawodników na podstawie dokumentu tożsamości oraz odbiór pakietów startowych odbywać się będzie:

 • w dniu 26 maja 2017 (piątek) w Biurze Zawodów,
 • w dniu zawodów w Biurze Zawodów.

Biuro zawodów będzie czynne 26 maja 2017 w godz. 16:00-21:00 oraz w dniu zawodów w godz. 5:00-9:00.

W przypadku odbioru pakietu przez inną osobę należy dostarczyć upoważnienie (na załączonym druku) oraz kopię dowodu osobistego zawodnika do wglądu. Odbiór pakietu za upoważnieniem tylko w przeddzień biegu, 26 maja 2017r. W dniu startu odbiór pakietów odbywać się będzie tylko osobiście. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca odbioru pakietów oraz miejsca biura zawodów.

 1. NAGRODY
 • Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają na mecie pamiątkowe medale i koszulki FINISHERA.
 • W kategorii generalnej kobiet i mężczyzn: (kolejność wbiegnięcia na linię mety) / (miejsca I-III) otrzymują pamiątkowe puchary.
 • W poszczególnych kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn (klasyfikowanym w/g czasu netto), otrzymują za I, II, III pamiątkowe puchary.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.

W biegu PUSZCZYGÓR będą prowadzone następujące klasyfikacje:

 1. Klasyfikacja Open – kobiet i mężczyzn,
 2. Klasyfikacje Wiekowe - kobiet i mężczyzn: K 20, M 20 - rocznik 1999 – 1988, K 30, M 30 - rocznik 1987 – 1978, K 40, M 40 - rocznik 1977 – 1968, K 50, M 50 - rocznik 1967 – 1958, K 60, M 60 - rocznik 1957 – 1948.

W biegu PUSZCZYGÓRKA będą prowadzone następujące klasyfikacje:

 1. Klasyfikacja Open – kobiet i mężczyzn,
 2. Klasyfikacje Wiekowe - kobiet i mężczyzn: K 20, M 20 - rocznik 1999 – 1988, K 30, M 30 - rocznik 1987 – 1978, K 40, M 40 - rocznik 1977 – 1968, K 50, M 50 - rocznik 1967 – 1958, K 60, M 60 - rocznik 1957 – 1948.

Nagrody w kategoriach wiekowych nie dublują się z klasyfikacją Open.

 1. „BIEGAM ULTRA, NIE ŚMIECĘ”

PUSZCZYGÓR wspiera akcję „Biegam ultra, nie śmiecę”, dlatego też z racji, że impreza odbywa się w Szczecińskim Parku Krajobrazowym „Puszcza Bukowa”. Chcielibyśmy naszą knieję zostawić po zawodach w takim stanie w jakim ją zastaliśmy. Dlatego, na punktach odżywczych uczestnicy nie zastaną plastikowych kubeczków.

Każdy uczestnik jest zobowiązany do posiadania własnego pojemnika na wodę czy izotonik, które będą na punktach.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Każdy startujący musi posiadać numer startowy przypięty do koszulki z przodu na klatce piersiowej.
 • Uczestnicy imprezy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora, a także na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
 • Uczestnicy imprezy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych osobowych na potrzeby przesłania do nich informacji o przyszłych imprezach Organizatora.
 • Zawodnicy pokonujący trasę Biegu w sposób niedozwolony, omijający punkty kontrolne, zostaną zdyskwalifikowani. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
 • Interpretacja zapisów Regulaminu należy do Organizatora.
 • Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym Regulaminie.
 1. INFORMACJA

Stowarzyszenie "Puszczyk Bukowy":

 • Radosław Erkiert, tel. 506 271 067,
 • Karolina Pająk, tel. 531 765 133,
 • www.puszczygor.pl

 

Załącznik:

 1. Regulamin biegów "Puszczygór" i "Puszczygórka".
 • BIP
 • ePUAP
 • obywatel.gov.pl
 • CEiDG
 • ZGDO
 • WiR
 • Geoportal
 • Święto Mleka
 • Gmina w kwiatach 2017