Facebook
niedziela, 05 lutego 2023 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
Logo Gminy Stare Czarnowo
 • Nowa jakość DW 120

  Przebudowa 1,3-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej w miejscowości Kartno zakończona. Inwestycja o wartości prawie 11,5 mln zł została zrealizowana z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego i ze środków Ministerstwa Infrastruktury.

  relacja
 • Kołbacz czeka kolejna drogowa rewolucja

  Blisko 2,5 mln zł wynosi dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład na rozbudowę drogi osiedlowej w Kołbaczu. Zakończenie prac planowane jest na wrzesień 2023 roku.

  relacja
 • Seniorzy z wizytą w Bydgoszczy

  Blisko stu mieszkańców gminy Stare Czarnowo udało się na 3-dniową wizytę do Bydgoszczy. Było to możliwe dzięki realizacji przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Staroczarnowskiej i Gminę Stare Czarnowo projektu Aktywni z pasją.

  relacja
 • To były wyjątkowe dożynki

  Rolnicy z gminy Stare Czarnowo podziękowali za tegoroczne plony. Tradycyjnie nie brakowało barwnego korowodu z kolorowymi wieńcami dożynkowymi, zabaw i konkursów. Tegoroczne dożynki odbyły się w sobotę, 27 sierpnia 2022 roku w Starym Czarnowie.

  relacja
 • Rekordowa inwestycja w gminie Stare Czarnowo

  Binowo, Dobropole Gryfińskie, Glinna, Kartno, Kołowo i Żelisławiec połączone zostaną w grupowy system kanalizacyjny. Władze gminy na tą ważną inwestycję dla mieszkańców pozyskały 15 mln zł z programu Polski Ład.

  relacja

Kolejny rok z rzędu wójt gminy Stare Czarnowo ogłosił nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest. O pomoc mogą ubiegać się mieszkańcy gminy Stare Czarnowo posiadający na swoich posesjach azbestowe pokrycia dachowe (eternit) lub wyroby azbestowe.

W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie naborem wniosków o udzielenie dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu AZBEST 2023, wójt gminy Stare Czarnowo ogłasza nabór wniosków od mieszkańców w celu określenie listy wnioskodawców, ilości wyrobów azbestowych oraz szacunkowych kosztów realizacji zadania.

Termin składania wniosków: do 28 lutego 2023 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Stare Czarnowo, ul. Św. Floriana 10.

O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości na terenie gminy Stare Czarnowo, posiadający na swoich posesjach azbestowe pokrycia dachowe (eternit) lub wyroby azbestowe, jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe, Rodzinne Ogrody Działkowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

W ramach zadania planuje się pokryć w całości koszty związane z:

 1. demontażem pokrycia lub wyrobów zawierających azbest,
 2. transportem odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,
 3. unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest. 

Demontażu lub odbioru, transportu i przekazania do utylizacji dokona firma wybrana przez Gminę Stare Czarnowo w trybie zapytania ofertowego.

Mieszkańcy posiadający pokrycia dachowe wykonane z wyrobów azbestowych do wniosków winni dołączyć brak sprzeciwu Starosty Gryfińskiego na wykonanie wymiany pokrycia dachowego.

Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z usuwaniem azbestu z terenu gminy Stare Czarnowo można uzyskać pod nr tel. 91 485 70 39, 91 485 70 20.


Załącznik:

 1. Wniosek o sfinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu gminy

 

 

 • Dystrybucja węgla
 • Pomoc humanitarna #PomagamUkrainie
 • RPO - Wymiana pieców
 • BIP
 • ePUAP2
 • obywatel.gov.pl
 • CEIDG
 • LGD WIR
 • ZGDO
 • mapa gminy
 • plany miejscowe
 • obszary chronione
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Czyste Powietrze
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Cmentarz w Starym Czarnowie
 • Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych
 • Cyfrowa Gmina
 • RFIL
 • Fundusz Dróg Samorządowych
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia