Facebook
poniedzialek, 24 stycznia 2022 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
Logo Gminy Stare Czarnowo

W dniu 30 listopada 2021 r. o godz. 11:00 odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Stare Czarnowo.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 1. stwierdzenie quorum.
 2. zapytanie o wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. przedstawienie porządku Sesji.

2. Wnioski i uwagi do protokołu z XXV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 września 2021 r.

3. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja o stanie finansowym gminy.

 1. dyskusja.

6. Informacja na temat interpelacji i zapytań Radnych.

7. Zapytania Sołtysów.

8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stare Czarnowo na lata 2021-2025.

 1. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

 1. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Stare Czarnowo.

 1. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

11. Projekt uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 1. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stare Czarnowo.

 1. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

13. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 1. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

14. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 1. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

15. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok.

 1. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

16. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok.

 1. stanowiska stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

17. Wolne wnioski i informacje.

18. Zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Transmisja XXVI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo na żywo - w dniu 30.11.2021 r. od godziny 11:00.

 

 • Dodatek Osłonowy
 • RPO - Wymiana pieców
 • BIP
 • ePUAP2
 • obywatel.gov.pl
 • CEIDG
 • LGD WIR
 • ZGDO
 • mapa gminy
 • plany miejscowe
 • obszary chronione
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Czyste Powietrze
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Cmentarz w Starym Czarnowie
 • RFIL
 • Fundusz Dróg Samorządowych
 • Koronawirus
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia