Facebook
środa, 16 czerwca 2021 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
Logo Gminy Stare Czarnowo
 • Trwają szczepienia przeciw Covid-19

  Wójt Marzena Grzywińska zaprasza mieszkańców gminy, którzy ukończyli 12. rok życia, na bezpłatne szczepienia przeciw Covid-19. Mobilny punkt szczepień znajduje się w świetlicy w Starym Czarnowie.

  relacja
 • Droga do plaży w Binowie zmodernizowana

  Wspólna inwestycja Gminy Stare Czarnowo i Powiatu Gryfińskiego stała się faktem. Zmodernizowano została droga dojazdowa do plaży nad jeziorem w Binowie. Wartość inwestycji wyniosła prawie 310 tys. zł.

  relacja
 • Spis powszechny 2021 - co nas czeka?

  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. zostanie przeprowadzony od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Udział w spisie jest obowiązkowy.

  relacja
 • Ponad milionowy grant dla gminy na inwestycje

  Będzie jeszcze więcej gminnych inwestycji. Władzom Starego Czarnowa udało się pozyskać ponad milion złotych na rozwój gminnej infrastruktury z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

  relacja

Rozpoczął się nabór w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2021.

Konkurs obejmuje zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności:

 1. podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych,
 2. wspólne przedsięwzięcia z organizacjami pozarządowymi mające zasięg co najmniej gminny w zakresie rozwoju kultury,
 3. promocje gminy poprzez organizowanie oraz uczestnictwo w festiwalach, prezentacjach lub przeglądach krajowych i zagranicznych,
 4. wspieranie tradycji kulturalno-społecznych gminy,
 5. wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji poświęconych kulturze lub historii obszaru gminy,
 6. organizacje i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej, wspieranie działań na rzecz ochrony dziedzictwa historycznego.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 6 000 zł.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego przez oferentów jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Przy ubieganiu się o dotację oferent musi posiadać minimum 2% udział finansowy obejmujący środki własne finansowe i środki finansowe z innych źródeł.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do dofinansowania więcej niż jednej oferty lub niedofinansowywania żadnej z ofert.

Środki pochodzące z dotacji nie mogą być przeznaczone na:

 1. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
 2. zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
 3. koszty remontów, adaptacji i modernizacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania,
 4. działalność gospodarczą i polityczną,
 5. odsetki, prowizje i inne koszty pożyczek i kredytów.

Oferty na realizację zadania w zamkniętych i odpowiednio opisanych kopertach (nazwa i adres oferenta) z dopiskiem na kopercie „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2021r. do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Czarnowo lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Stare Czarnowo, ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo (liczy się data wpływu do urzędu).


Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr 44.2021 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 maja 2021 r.
 2. Wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego.
 3. Wzór uproszczonego sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

 

 • Koronawirus
 • RPO - Wymiana pieców
 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
 • BIP
 • ePUAP2
 • obywatel.gov.pl
 • CEIDG
 • LGD WIR
 • ZGDO
 • mapa gminy
 • plany miejscowe
 • obszary chronione
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Cmentarz w Starym Czarnowie
 • RFIL
 • Fundusz Dróg Samorządowych
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia