Facebook
środa, 16 czerwca 2021 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
Logo Gminy Stare Czarnowo
 • Trwają szczepienia przeciw Covid-19

  Wójt Marzena Grzywińska zaprasza mieszkańców gminy, którzy ukończyli 12. rok życia, na bezpłatne szczepienia przeciw Covid-19. Mobilny punkt szczepień znajduje się w świetlicy w Starym Czarnowie.

  relacja
 • Droga do plaży w Binowie zmodernizowana

  Wspólna inwestycja Gminy Stare Czarnowo i Powiatu Gryfińskiego stała się faktem. Zmodernizowano została droga dojazdowa do plaży nad jeziorem w Binowie. Wartość inwestycji wyniosła prawie 310 tys. zł.

  relacja
 • Spis powszechny 2021 - co nas czeka?

  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. zostanie przeprowadzony od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Udział w spisie jest obowiązkowy.

  relacja
 • Ponad milionowy grant dla gminy na inwestycje

  Będzie jeszcze więcej gminnych inwestycji. Władzom Starego Czarnowa udało się pozyskać ponad milion złotych na rozwój gminnej infrastruktury z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

  relacja

W dniu 25 maja 2021 r. o godz. 11:00 odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Stare Czarnowo.

 

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 1. stwierdzenie quorum,
 2. zapytanie o wnioski w sprawie zmiany porządku obrad,
 3. przedstawienie porządku Sesji.

2. Wnioski i uwagi do protokołu z XXII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2021 r.

3. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja o stanie finansowym gminy - druk 1/XXIII.

 1. dyskusja.

6. Informacja na temat interpelacji i zapytań Radnych.

7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie za 2020 r. (w tym: wykonanie budżetu). Przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2021 r. - druk nr 2/XXIII.

 1. dyskusja.

8. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 r. dla Gminy Stare Czarnowo - druk nr 3/XXIII.

 1. dyskusja.

9. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego za 2020 r. - druk nr 4/XXIII.

 1. dyskusja.

10. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie i filii w Kołbaczu za 2020 r. - druk nr 5/XXIII.

11. Informacja z działalności przeciwpożarowej w Gminie Stare Czarnowo w 2020 r. - druk nr 6/XXIII.

 1. wykonanie budżetu w zakresie przyznanej dotacji.
 2. wykonanie budżetu w pozostałym zakresie finansowanym przez Urząd Gminy Stare Czarnowo.

12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wydania przez Radę Gminy Stare Czarnowo opinii na temat przeprowadzenia referendum ludowego - druk nr 7/XXIII.

 1. stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 66, położonej w obrębie Kartno, stanowiącej mienie Gminy Stare Czarnowo - druk nr 8/XXIII.

 1. stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Żelisławiec, oznaczonej numerem działki 403, stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo - druk nr 9/XXIII.

 1. stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Żelisławiec, oznaczonej numerem działki 385, stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo - druk nr 10/XXIII.

 1. stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

16. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego - druk nr 11/XXIII.

 1. stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

17. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok - druk nr 12/XXIII.

 1. stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

18. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok - druk nr 13/XXIII.

 1. stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

19. Wolne wnioski i informacje.

20. Zakończenie obrad XXIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Transmisja XXIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo na żywo - w dniu 25.05.2021 r. od godziny 11:00.

 

 • Koronawirus
 • RPO - Wymiana pieców
 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
 • BIP
 • ePUAP2
 • obywatel.gov.pl
 • CEIDG
 • LGD WIR
 • ZGDO
 • mapa gminy
 • plany miejscowe
 • obszary chronione
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Cmentarz w Starym Czarnowie
 • RFIL
 • Fundusz Dróg Samorządowych
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia