Facebook
środa, 29 czerwca 2022 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
Logo Gminy Stare Czarnowo
 • Rekordowa inwestycja w gminie Stare Czarnowo

  Binowo, Dobropole Gryfińskie, Glinna, Kartno, Kołowo i Żelisławiec połączone zostaną w grupowy system kanalizacyjny. Władze gminy na tą ważną inwestycję dla mieszkańców pozyskały 15 mln zł z programu Polski Ład.

  relacja
 • Przeżyli razem ponad 50 lat

  Kolejne piękne i wyjątkowe jubileusze w gminie Stare Czarnowo. Pięć par z 50-letnim małżeńskim stażem odebrało Medale Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

  relacja
 • Kolejna świetlica doczeka się przebudowy

  Gmina Stare Czarnowo nie zwalnia tempa z inwestycjami w infrastrukturę społeczno-edukacyjno-kulturalną. W tym roku dzięki pozyskanemu dofinansowaniu świetlica w Dobropolu Gryfińskim przejdzie kompleksową modernizację.

  relacja
 • Nabór zgłoszeń o przyznanie grantu

  Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza nabór zgłoszeń o przyznanie grantu do projektu pn. Termomodernizacja budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Stare Czarnowo.

  relacja

Gmina Stare Czarnowo czyni kolejny ważny krok na rzecz ekologii. Mieszkańcy, którzy będą chcieli wymienić stare piece lub kotły węglowe będą mogli sięgnąć po dofinansowanie. Kwota wsparcia to 7,5 tys. zł. Realizacja przedsięwzięcia to efekt pozyskania unijnego wsparcia w wysokości prawie 250 tys. zł w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego.

Gospodarka niskoemisyjna i modernizacja źródeł ciepła to kolejne działanie, jakie samorząd gminy podjął na rzecz dbałości o środowisko naturalne.

- Nasze hasło brzmi „Gmina piękna z natury”, dlatego stwarzamy możliwości, by dbać o najbliższe otoczenie, o naturę. Wymiana tzw. „kopciuchów” i poprawa jakości powietrza to jeden z tych elementów. Pozyskaliśmy unijne wsparcie, które umożliwia nam uruchomienie programu modernizacji przestarzałych źródeł ogrzewania. Zainteresowanych mieszkańców już teraz serdecznie zapraszam do składania wniosków - mówi wójt gminy Stare Czarnowo Marzena Grzywińska.

Wnioski o wsparcie będą mogli składać mieszkańcy chcący wymienić piece na węgiel, by zastąpić je nowymi rozwiązaniami spełniającymi ekologiczne standardy. Wysokość wsparcia może wynieść do 7,5 tys. zł. Pomoc będzie mieć formę refundacji poniesionych kosztów.

Ponadto osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie środków muszą legitymować się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Grant jest przyznawany jedynie na zadania w lokalach mieszkalnych lub budynkach jednorodzinnych położonych na terenie gminy niesłużących prowadzeniu działalności gospodarczej.

Udzielone wsparcie nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowany z innych bezzwrotnych źródeł.

Co więcej wybór nowego źródła ogrzewania musi być dokonany zgodnie z tzw. hierarchią rozpatrywania opcji. Oznacza to, że w pierwszej kolejności rozpatruje się najkorzystniejsze z punktu widzenia środowiska opcje. To jest:

 1. Podłączenie do sieci ciepłowniczej.
 2. Ogrzewanie gazowe.
 3. Inne rodzaje źródeł energii, w tym:
 • ogrzewanie oparte o odnawialne źródła energii,
 • ogrzewanie oparte o spalanie gazu ciekłego (z butli),
 • ogrzewanie elektryczne,
 • ogrzewanie olejowe,
 • ogrzewanie oparte na paliwie stałym o niskiej emisyjności.

W przypadku pytań dotyczących programu i naboru informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Stare Czarnowo:

 • Agnieszka Gancarz, pokój nr 27, tel. 91 485 70 42, adres e-mail: agancarz@stareczarnowo.pl

Szczegółowe ogłoszenie o naborze wniosków wraz z pełną dokumentacją niezbędną do ubiegania się o grant dostępne będą wkrótce.

Realizacja przedsięwzięcia na terenie gminy Stare Czarnowo jest możliwa dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

 

 • Pomoc humanitarna #PomagamUkrainie
 • Termomodernizacja budynków jednorodzinnych
 • RPO - Wymiana pieców
 • BIP
 • ePUAP2
 • obywatel.gov.pl
 • CEIDG
 • LGD WIR
 • ZGDO
 • mapa gminy
 • plany miejscowe
 • obszary chronione
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 • Czyste Powietrze
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Cmentarz w Starym Czarnowie
 • Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych
 • Cyfrowa Gmina
 • RFIL
 • Fundusz Dróg Samorządowych
 • Dodatek Osłonowy
 • Koronawirus
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia