Facebook
sobota, 17 kwietnia 2021 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
Logo Gminy Stare Czarnowo
 • Spis powszechny 2021 - co nas czeka?

  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. zostanie przeprowadzony od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Udział w spisie jest obowiązkowy.

  relacja
 • Remont dachu na budynku komunalnym w Starym Czarnowie

  Nowy dach będzie miał wielorodzinny budynek komunalny przy ulicy Szczecińskiej 45 w Starym Czarnowie. Zakończenie prac przy wymianie poszycia zaplanowano na czerwiec 2021 roku. Gmina Stare Czarnowo zabezpieczyła na ten cel prawie 80 tys. zł.

  relacja
 • Trwają szczepienia przeciw Covid-19

  Wójt Marzena Grzywińska zaprasza mieszkańców gminy, którzy ukończyli 48. rok życia, na bezpłatne szczepienia przeciw Covid-19. Mobilny punkt szczepień znajduje się w świetlicy w Starym Czarnowie.

  relacja
 • Ponad milionowy grant dla gminy na inwestycje

  Będzie jeszcze więcej gminnych inwestycji. Władzom Starego Czarnowa udało się pozyskać ponad milion złotych na rozwój gminnej infrastruktury z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

  relacja
 • Droga do plaży w Binowie w przebudowie

  Wspólna inwestycja Gminy Stare Czarnowo i Powiatu Gryfińskiego stała się faktem. Modernizowana jest droga dojazdowa do plaży nad jeziorem w Binowie. Wartość inwestycji wyniesie prawie 310 tys. zł.

  relacja

W dniu 30 marca 2021 r. o godz. 11:00 odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Stare Czarnowo.

 

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 1. stwierdzenie quorum.
 2. zapytanie o wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. przedstawienie porządku Sesji.

2. Informacja o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2020 r. oraz działania zmniejszające przestępczość na terenie gminy.

 1. dyskusja.

3. Wnioski i uwagi do protokołu z XXI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 stycznia 2021 r.

4. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja o stanie finansowym gminy - druk 1 / XXII.

 1. dyskusja.

7. Informacja na temat interpelacji i zapytań Radnych.

8. Sprawozdanie z realizacji Funduszu Sołeckiego - druk nr 2 / XXII.

 1. dyskusja.

9. Funkcjonowanie Zespołu Szkół w Kołbaczu w okresie pandemii COVID-19 - druk nr 3 / XXII.

 1. dyskusja.

10. Sprawozdanie za 2020 r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Czarnowo - druk nr 4 / XXII.

 1. dyskusja.

11. Informacja o rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (place zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska) za 2020 r. - druk nr 5 / XXII.

 1. dyskusja.

12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2020 r. - druk nr 6 / XXII.

 1. dyskusja.

13. Sprawozdanie z wykonania Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2020 r. - druk nr 7 / XXII.

 1. dyskusja.

14. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej w sprawie podjęcia przez Radę Gminy Stare Czarnowo uchwały dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - druk nr 8 / XXII.

 1. stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

15. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej w sprawie podjęcia przez Radę Gminy Stare Czarnowo uchwały dotyczącej wykluczenia społecznego - druk nr 9 / XXII.

 1. stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2021 r. - druk nr 10 / XXII.

 1. stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

17. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/256/2014 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dobropole Gryfińskie - druk nr 11 / XXII.

 1. stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo, na okres trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - druk nr 12 / XXII.

 1. stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, położonej w obrębie Śmierdnica Las, stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo, na okres trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - druk nr 13 / XXII.

 1. stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, położonej w obrębie Glinna, stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo, na czas oznaczony trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - druk nr 14 / XXII.

 1. stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości, położonej w obrębie Żelisławiec, stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo, na okres trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - druk nr 15 / XXII.

 1. stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiących własność Gminy Stare Czarnowo, na okres trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - druk nr 16 / XXII.

 1. stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo, na okres trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - druk nr 17 / XXII.

 1. stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia gospodarczego, stanowiącego własność Gminy Stare Czarnowo, na okres trzech lat, której przedmiotem jest to samo pomieszczenie - druk nr 18 / XXII.

 1. stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

25. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Stare Czarnowo - druk nr 19 / XXII.

 1. stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

26. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stare Czarnowo - druk nr 20 / XXII.

 1. stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

27. Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stare Czarnowo na lata 2021-2025 - druk nr 21 / XXII.

 1. stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

28. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 60/2, położonej w obrębie Kołowo, stanowiącej mienie Gminy Stare Czarnowo - druk nr 22 / XXII.

 1. stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

29. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw w miejscowości Żelewo - druk nr 23 / XXII.

 1. stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

30. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok - druk nr 24 / XXII.

 1. stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

31. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok - druk nr 25 / XXII.

 1. stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

32. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2021 rok - druk nr 26 / XXII.

 1. stanowiska Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. dyskusja.
 3. podjęcie uchwały.

33. Wolne wnioski i informacje.

34. Zakończenie obrad XXII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Transmisja XXII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo na żywo - w dniu 30.03.2021 r. od godziny 11:00.

 

 • Koronawirus
 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
 • BIP
 • ePUAP2
 • obywatel.gov.pl
 • CEIDG
 • LGD WIR
 • ZGDO
 • mapa gminy
 • plany miejscowe
 • obszary chronione
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Cmentarz w Starym Czarnowie
 • RFIL
 • Fundusz Dróg Samorządowych
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia